Naar aanleiding van het nieuws over gerapporteerde storingen in de elektriciteitsvoorziening verklaarde een officiële bron van de EDP-distributie in reactie op het persbureau Lusa dat zij heeft geverifieerd "dat er in de afgelopen dagen enkele onderbrekingen zijn geweest in de reguliere energievoorziening", die verband houden met "de abrupte daling van de temperaturen, met name in laagspanningsnetten, in stedelijke gebieden".

Dezelfde officiële bron gaf toe dat dergelijke onderbrekingen "ook kunnen worden versterkt door een verandering in het patroon van het elektriciteitsverbruik als gevolg van de toename van het werken op afstand".
De stedelijke gebieden waar deze onderbrekingen werden geregistreerd, zijn niet in detail beschreven.