"Met diepe droefheid is het Verenigd Koninkrijk niet meer onder ons", betreurde Eduardo Ferro Rodrigues tijdens de openingszitting van de Conferentie van voorzitters van de gespecialiseerde organen voor EU-aangelegenheden van de parlementen van de Europese Unie (COSAC).

Met betrekking tot Brexit zei Ferro Rodrigues dat het nodig was "het stof van een tumultueus proces op te ruimen", in de hoop "verder te werken aan een nieuwe relatie" met Londen.

In reactie daarop verzekerde Lord Earl of Kinnoull, van de commissie Europese Zaken van het House of Lords, in zijn toespraak dat de Britse parlementariërs zich inzetten voor "een nieuwe relatie" met hun EU-tegenhangers.

"Hoewel we met elkaar verschillen, zijn we verenigd door waarden", zei hij, en hij bedankte Capoulas Santos, voorzitter van de parlementaire commissie voor Europese zaken, "de gelegenheid" om te mogen optreden in de zitting.

In zijn toespraak noemde de voorzitter van de Vergadering van de Republiek (AR) ook de toekomstige Amerikaanse regering, die zal worden geleid door de Democraat Joe Biden, met wie Portugal "waarden deelt" en die van plan is "de Atlantische banden te versterken".
Ferro Rodrigues heeft ook gewezen op de parlementaire organisatie van drie conferenties tijdens het Portugese voorzitterschap van de EU, die in dit eerste semester plaatsvinden: één over het Asiel- en migratiepact, een andere over de betrekkingen tussen de EU en Afrika en een derde over de democratie.

De voorzitter van de AR waarschuwde ook voor de gevaren van een "democratische stap terug in de wereld", terwijl het nodig is om te werken "voor een sterker en meer samenhangend Europa".

Dit is de eerste van de 11 conferenties die voor het Portugese voorzitterschap van de Raad van de EU zijn gepland en de twee belangrijkste onderwerpen die worden besproken zijn de prioriteiten van het Portugese voorzitterschap en het herstel en de veerkracht van de EU, met deelname van de minister van Staat en Buitenlandse Zaken, Augusto Santos Silva, en de Europese commissaris voor Cohesie en Hervormingen, Elisa Ferreira.