Volgens het wetsdecreet, gepubliceerd in Diário da República, zijn voor deze periode van de noodtoestand, die tot het einde van de maand is afgekondigd, de boetes voor het niet naleven van de overheidsmaatregelen verdubbeld.

Het artikel over het speciale criterium voor het meten van de boete luidt: "tijdens de noodtoestand worden de minimum- en maximumwaarden van de uit te delen boetes (...) verdubbeld".

Tot de maatregelen die voor boetes in aanmerking komen, behoort het verplichte gebruik van maskers in commerciële instellingen en diensten, in openbare gebouwen, in onderwijs-, onderwijs- en dagverzorgingsinstellingen en in het openbaar personenvervoer.

Het is ook verplicht om fysieke afstand te houden op plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn en zich te houden aan de schema's die zijn vastgesteld voor de exploitatie van commerciële instellingen of het verlenen van diensten.

De overtreding van de regels voor de verkoop en consumptie van alcoholische dranken, het houden van feesten en andere evenementen die een samenkomst van mensen boven het door de regering vastgestelde aantal impliceren, de overcapaciteit van de capaciteit voor vervoer over land, over de rivier en over zee, zijn andere situaties die onderworpen zijn aan een monetaire sanctie.

De wijzigingen in het sanctieregime omvatten ook de verplichting tot telewerken, "ongeacht de arbeidsrelatie, het type of de aard van de rechtsrelatie, wanneer de betreffende functies het toelaten", en het iet naleven wordt zo een zeer ernstig vergrijp.

De weigering om de SARS-CoV-2-infectiescreeningstest uit te voeren, alvorens het Portugese grondgebied te betreden, brengt een boete met zich mee die varieert van 300 tot 800 euro. De handhaving van de maatregelen valt onder de verantwoordelijkheid van de GNR, de PSP, de scheepvaartpolitie, ASAE en de gemeentepolitie en, in het geval van telewerken, de autoriteit voor de arbeidsomstandigheden.

De minister-president, António Costa, rechtvaardigde deze aanscherping van de sancties met de noodzaak om "aan iedereen duidelijk te maken dat individuele verantwoordelijkheid moet worden gecombineerd met collectieve solidariteit" en zodat "er een duidelijk teken is dat het essentieel is om een grotere inspanning te leveren om de pandemie in te dammen".