Deze waarde (in actuele prijzen) heeft betrekking op de eerste tranche van deze post-Brexit-reserve, waarvan de verdeling nog moet worden goedgekeurd door de lidstaten en het Europees Parlement.

Na de aankondiging van de vorming van deze reserve in december jongstleden komt de Europese commissaris voor cohesie en hervormingen, de Portugese Elisa Ferreira, de bedragen die aan elk land worden toegekend, nader specificeren.

In een publicatie op Twitter spreekt de Europese commissaris over een aanpassingsreserve van ongeveer 5 miljard euro voor het totaal van de 27 lidstaten, die bedoeld is om "landen, regio's en sectoren die het zwaarst getroffen zijn" te ondersteunen.

Volgens het document wordt verwacht dat dit jaar ongeveer 4,245 miljard euro in actuele prijzen (4 miljard euro in constante prijzen) zal worden betaald en dat de resterende 1,1 miljard euro (1 miljard euro in constante prijzen) in 2024 zal worden verdeeld.

Mede op basis van deze op internet gepubliceerde tabel zouden Ierland en Nederland de belangrijkste begunstigden van de aanpassingsreserve moeten zijn, in een lijst die ook door Duitsland, Frankrijk en België wordt aangevoerd.

Net als Portugal zal Ierland naar verwachting in deze eerste tranche 1,052 miljard euro ontvangen, Nederland 757,4 miljoen euro, Duitsland 455,4 miljoen euro, Frankrijk 420,8 miljoen euro en België 324,1 miljoen euro.

In het eind december gepresenteerde voorstel heeft de Europese Commissie verklaard dat bij de toewijzing van de middelen rekening zou worden gehouden met "het belang van de handel met het Verenigd Koninkrijk en het belang van de visserij in de exclusieve economische zone van het Verenigd Koninkrijk".

De post-Brexit-overeenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, die op 1 januari 2021 in werking is getreden, maakt het mogelijk dat beide landen blijven onderhandelen zonder quota of tarieven.