De omzet daalde in 2020 met meer dan 800 miljoen euro (-65,1 procent) als gevolg van de daling van de vraag vanuit de belangrijkste externe markten (-75,1 procent), terwijl de binnenlandse markt, ondanks de toegenomen vraag in de zomermaanden, het jaar afsloot met 1,1 miljoen minder overnachtingen en 335.000 minder gasten (-21,2 procent).

Volgens gegevens van AHETA (de Algarve-hotelvereniging) bedroeg de gemiddelde totale bezettingsgraad 27,7 procent in 2020, wat overeenkomt met 8,7 miljoen overnachtingen, het slechtste record ooit. Er zij aan herinnerd dat de Algarve in 2019 een gemiddelde bezettingsgraad van 63,2 procent had, oftewel meer dan 24 miljoen overnachtingen.

Het totaal aantal overnachtingen daalde met 15,3 miljoen (-63,6 procent), inclusief 14,2 miljoen buitenlandse toeristen (-75,1 procent), met name van het Verenigd Koninkrijk (-83,2 procent), dat in deze periode een daling van 6 miljoen overnachtingen en 1,1 miljoen gasten registreerde. Alle markten registreerden een zeer scherpe daling.

Duitsland daalde met 68,8 procent tot 1,65 miljoen minder overnachtingen en 270.000 gasten, Nederland met 54,7 procent (800.000 overnachtingen en 102.000 gasten) en Ierland met 90 procent tot 1,3 miljoen minder overnachtingen en 227.000 gasten, om maar de belangrijkste externe markten te noemen.

In deze termen wordt geschat dat de verhandelbare goederen die door het toerisme in de Algarve worden gegenereerd, dit jaar met meer dan 5 miljard euro zijn afgenomen. Daarnaast laat de reis- en toerismegroep van de Banco de Portugal (BdP) een daling zien in de orde van grootte van 10 miljard euro aan verhandelbare goederen in 2020.

De economische en sociale gevolgen van deze ontwikkelingen voor de regionale hotel- en toerismebedrijven komen tot uiting in een sterke decapitalisatie en een ongekende cashcrisis, die beide worden verslechterd door de verergering van de pandemische crisis in de hele wereld, met name in landen die afhankelijk zijn van toeristen, en door het gebrek aan consistente steun voor de toeristische economie en haar belangrijkste spelers - bedrijven.

Volgens AHETA zal het voortbestaan van de hotel- en toerismebedrijven in de Algarve in deze context fundamenteel afhangen van de fiscale en financiële voorwaarden die door de regering worden gecreëerd om het concurrentieniveau in de herstelfase te handhaven, teneinde de ineenstorting van de toerismesector in de Algarve te voorkomen.

"Zonder consequente steun komt het economisch herstel van het toerisme en van de Algarve in het gedrang, omdat de meest waardevolle troeven van het regionale toerisme in het gedrang komen, namelijk de knowhow die in de loop van tientallen jaren is opgebouwd en die in managementcompetenties is vervat, naast de noodzaak om de kwaliteit van het personeel, de kennis van de marketing- en distributiekanalen van de vakanties en het hele circuit van het toerisme, enz. te handhaven en te behouden", aldus een verklaring van de AHETA.

"Om in de herstelfase doeltreffend te kunnen reageren op de concurrentie-uitdagingen, hebben we gezonde, competente en solide hotel- en toerismebedrijven nodig. Zwakke en kwetsbare bedrijven zullen niet concurrerend zijn, vooral omdat het toerisme de meest geglobaliseerde economische sector ter wereld is en dus ook de meest concurrerende".

AHETA herhaalt dat als de situatie en de gevolgen en of impact van de pandemie voortduren, "we de ineenstorting van veel toeristische bedrijven in de Algarve zullen zien", dus het is van essentieel belang dat nieuwe steunmaatregelen worden herzien en "onmiddellijk en dringend" worden genomen om dit te voorkomen.

"Wij verwachten dat het herstel, hoewel het geleidelijk en zeer langdurig zal zijn, zich reeds vanaf het volgende toeristenseizoen zal voordoen, hoewel de belangrijkste onzekerheidsfactoren die het herstel van het bedrijfsleven hebben geplaagd, met name wat betreft het gedrag van het luchtvervoer, de marketing- en distributiekanalen, de exploitanten die betrokken zijn bij de bemiddeling en vooral de ontwikkeling van de pandemie en de beperkingen die door de landen van herkomst van de toeristen worden opgelegd", concludeert AHETA.