Het Strategisch Samenwerkingsprogramma (PEC) 2021-2025 "zal een indicatief financieel bedrag van 60 miljoen euro hebben, onder voorbehoud van een jaarlijkse herziening, voor de vijf jaar die van kracht zijn", aldus de verklaring.

Volgens de Portugese regering is het plan "opgesteld overeenkomstig de ontwikkelingsdoelstellingen en -prioriteiten van Guinee-Bissau" en zal het betrekking hebben op projecten op het gebied van onderwijs en cultuur, justitie, veiligheid en defensie, gezondheid, sociale zaken en arbeid, landbouw, visserij, energie en milieu, infrastructuur, economie en financiën.

"Bijzondere nadruk zal worden gelegd op het bevorderen van partnerschappen met andere actoren, zowel openbare als particuliere, nationale en internationale, namelijk met de particuliere sector, niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties (NGDO's), stichtingen, de academische wereld en de internationale donorgemeenschap, in het bijzonder de Verenigde Naties en de Europese Unie", aldus de nota van het MNE.

Het programma voor strategische samenwerking tussen Portugal en Guinee-Bissau voor de periode 2015-2020 had een indicatief budget van 40 miljoen euro, dat bij de uitvoering is overschreden.