De lijst van ondertekenaars op de brief, die vandaag in het Britse dagblad The Times wordt gepubliceerd, bevat naast zangers ook andere mensen in de muziekindustrie, zoals dansers, acteurs en technici. In de brief beweren deze artiesten dat de regering-Boris Johnson hen "beschamend" in de steek heeft gelaten.

De handelsovereenkomst die in december tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk is ondertekend, maakt het mogelijk om zonder visum te werken en zaken te doen met Britse burgers uit verschillende sectoren, maar laat beroepsmensen uit de muziekindustrie buiten beschouwing. Deze artiesten zullen dus onderworpen zijn aan de arbeidswetgeving van elk van de landen waar ze actief zijn. In de brief waarschuwen de Britse artiesten dat zij dus "dure werkvergunningen" zullen moeten aanvragen en "een berg papierwerk" zullen moeten invullen om apparatuur te kunnen vervoeren. "De extra kosten zullen veel tours niet levensvatbaar maken, vooral voor jonge opkomende muzikanten, die moeite hebben om het hoofd boven water te houden door het verbod om live te spelen vanwege covid-19", waarschuwen ze.

In het licht van deze "mislukte onderhandelingen", die veel artiesten "tot het uiterste zullen drijven", drongen de ondertekenaars van de brief er bij de Britse regering op aan om "te doen wat ze zei dat ze zou doen", en om het eens te zijn met Brussel wat betreft reizen door Europa zonder bureaucratische hindernissen voor de Britten en uw teams. Onder de honderd ondertekenaars van de brief zijn naast Elton John, Ed Sheeran, Liam Gallagher en Sarah Connolly ook andere artiesten, waaronder Sting, muzikanten als Roger Taylor, bands als de Sex Pistols, Iron Maiden en Radiohead, en orkestleiders, waaronder Simon Rattle.

In de brief bekritiseren ze dat er in de overeenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie "een grote leegte is waar het beloofde vrije verkeer van muzikanten zou moeten verschijnen", maar noch Londen noch Brussel neemt de verantwoordelijkheid voor deze "mislukking" op zich. Eind december hadden meer dan 167.000 mensen in het Verenigd Koninkrijk een openbare petitie ondertekend om een beroep te doen op professionals uit de culturele sector in dit land om zich vrij te kunnen bewegen binnen de Europese Unie, na 'Brexit'.