"Alvorens aanbestedingen voor nieuwe prospectie- en exploratierechten voor mineraalafzettingen uit te schrijven, moet de regering een strategische milieubeoordeling (laten) uitvoeren in verband met de identificatie van belangrijke beperkingen", beveelt het PCP aan.

In haar initiatief stelt de PAN de regering ook voor om "met spoed" de "uitvoering van een Strategische Milieubeoordeling te laten uitvoeren die de verschillende hypotheses van de locatie van de mijnbouwactiviteiten zal beschrijven, met uitsluiting van al die welke zich in beschermde gebieden bevinden".

De Vergadering van de Republiek heeft ook een definitieve tekst van de Commissie voor Milieu, Energie en Ruimtelijke Ordening goedgekeurd, gebaseerd op ontwerpresoluties van CDS-PP, Chega en het ongeregistreerde parlementslid Joacine Katar Moreira, die de regering aanbeveelt "om 25 september vast te stellen als Nationale Dag van de Duurzaamheid".

Een definitieve tekst van de Commissie constitutionele zaken, rechten, vrijheden en garanties is eveneens goedgekeurd, op basis van resoluties van PAN, BE en parlementslid Joacine Katar Moreira, die de regering aanbeveelt "de mogelijkheid van reizen met het oog op gezinshereniging voor ongehuwde binationale paren te evalueren op een tijdstip dat voorafgaat aan de aankomst van de aanvrager in Portugal, met voldoende tijd voor de aankoop van de vluchten en de respectieve gezinsplanning".

De leden van het Europees Parlement willen ook dat "de toestemming om te reizen met het oog op gezinshereniging een precedent schept voor het automatisch opnieuw toepassen van deze rechten in geval van nieuwe beperkingen op het verkeer tussen de grenzen" en dat "ongehuwde binationale paren, alsmede kinderen of personen ten laste, die ten laste van elkaar komen, elkaar weer kunnen ontmoeten in Portugal".

Een andere definitieve tekst is ook goedgekeurd door de Commissie voor onderwijs, wetenschap, jeugd en sport, die aanbevelingen van het GVB en het ENB samenbrengt en de regering verzoekt "met spoed een brede raadpleging van de nationale organen van sportverenigingen en aangepaste sporten te bevorderen, op verschillende niveaus, om samen met het directoraat-generaal Gezondheid, normen en voorwaarden voor de beoefening van de sport uit te werken met degenen die het grondgebied en de sportrealiteit het best kennen".

De tekst beveelt ook aan "de geleidelijke terugkeer van het publiek naar alle sportevenementen, in overeenstemming met de epidemiologische situatie en de bescherming van de gezondheidsnormen" mogelijk te maken, een "geleidelijke normalisering van de competities" te bewerkstelligen en de sportbeweging te ondersteunen met het oog op een "geleidelijke en veilige hervatting van haar activiteiten", en de beoefening van de sport te stimuleren.

Anderzijds heeft het Parlement een ontwerpaanbeveling van het ENB voor "een algemene wetenschappelijke beoordeling van de gevolgen van de uitvoering van de spellingsovereenkomst van 1990" verworpen, waarbij de PS, de PSD en de BE tegenstemden.