João Costa secretaris van Onderwijs vergeleek de situatie in het onderwijs met de resultaten van de Tweede Wereldoorlog en herinnerde zich dat dit een van de pijlers van de democratie is.

Volgens de secretaris "Het is niet alleen dat ze geen computer hebben, of het internet, het is niet het hebben van een eigen ruimte thuis, of hebben een lawaaierige context, soms gewelddadig, met niemand om hen te begeleiden, niemand die ze uit bed kan halen om de computer aan te zetten, niemand om deze vragen op te lossen".

Voor de overheid is het noodzakelijk om de school "niet alleen te zien als een ruimte om te leren, maar ook als een ruimte voor sociale bescherming", waar "situaties van misbruik vaak worden geïdentificeerd door de houding van de leerling".

Onder verwijzing naar de Portugese Vereniging voor Kindergeneeskunde, herinnerde João Costa eraan dat sommige kinderen in het voorjaar "diepgaande regressies in termen van ontwikkeling" hadden.

En hij waarschuwde dat "er kinderen zijn die niet eten wanneer de school gesloten is", waarbij hij herhaalde dat er een eerdere interventie was in het debat van de plaatsvervanger in de wetgevende vergadering van Madeira en vertegenwoordiger van de kandidatuur van Ana Gomes in die autonome regio, Elisa Seixas.