In de tekst, met de titel "Stemmen om Portugal te mobiliseren", waartoe Lusa toegang had, wordt Marcelo's eerste termijn geprezen, voor "respect en waardering voor het constitutionele kader", voor "politieke stabiliteit en politieke en sociale dialoog", voor de "verdediging van nationale belangen".

"Dit is de belangrijkste reden waarom we erop vertrouwen dat de kandidaat Marcelo Rebelo de Sousa's voortdurende verklaringen over het aannemen van dezelfde houding in een eventuele tweede termijn hem een bijzondere capaciteit geven om de volksstemming te verdienen", stelt de tekst die door 22 PS persoonlijkheden is ondertekend.