De motie, die op 20 januari is uitgebracht, volgt op de publicatie van wetsdecreet nr. 102-B/2020 van 9 december, artikel 50-A, over het verbod op overnachting en het parkeren van campers.

In het document benadrukt de gemeente dat de grote stroom van campers in de afgelopen jaren heeft geleid tot "de toename van de problemen in verband met deze activiteit".

"Het parkeren van de camper of caravan op ongeschikte plaatsen, zoals kliffen, duinen of rivieroevers, waar het ontbreekt aan essentiële ondersteunende structuren", voor het storten van vast afval of afvalwater en de levering van drinkwater of energie, zijn enkele van de problemen die door de uitvoerende macht zijn vastgesteld.

In dezelfde motie, die unaniem werd aangenomen, wijst de lokale overheid er ook op dat "zij heeft aangedrongen op de dringende noodzaak om de wetgevende structuur te verbeteren voor de groeiende realiteit van het camper- en caravankamperen".

In dit verband stelt zij voor "de bewegwijzering, de vorm en de wijze van toezicht te verbeteren en de verplichting in te voeren om te overnachten op plaatsen die wettelijk als kampeervoorzieningen zijn gedefinieerd, d.w.z. campings en serviceplaatsen voor campers".

Op die manier kan de "toeristische activiteit" worden gestimuleerd en kan "de bescherming en het behoud van het milieu" worden bevorderd.

Voor de verkozenen is met de publicatie van het wetsdecreet "een beslissende stap gezet in de verbetering van het toeristisch aanbod en in de bescherming van de milieuwaarden, met name in het natuurpark van de Zuidwestelijke Alentejo en de Costa Vicentina".

Zij "moedigen echter aanvullende maatregelen aan, met name door vereenvoudiging van de vergunningsprocedures voor servicepunten voor campers en versterking van de controlemiddelen".