Gemeenteraden hebben teams gestuurd om stemmen te verzamelen van mensen in quarantaine thuis en van bewoners van bejaardentehuizen voordat er presidentsverkiezingen worden gehouden in het kader van de COVID-19-pandemie. Gedurende 48 uur in het hele land verzamelden teams die beschermende kleding droegen en begeleid werden door een politieagent, de stemmen van mensen die zich voor de dienst hadden ingeschreven. De kiezers krijgen een stembiljet en privacy om hun keuze te markeren. Alle stemmen worden dagenlang in een afgesloten doos bewaard totdat ze veilig worden geacht om te hanteren en te tellen.