"We onderhandelen over 70 nieuwe markten voor de export van 340 producten op verschillende gebieden", aldus Maria do Céu Antunes, in antwoord op een parlementaire hoorzitting in de Commissie landbouw en visserij.

De houder van de portefeuille Landbouw zei ook dat er een werkgroep is opgericht met de staatssecretaris voor Internationalisering en met de sector om toezicht te houden op de zakelijke mogelijkheden.

Zoals zij uitlegde, was het doel om "geen middelen te verliezen om te investeren in markten die niet in overeenstemming zijn met wat wij kunnen produceren".

Tot nu toe zijn 64 markten opengesteld voor de export van 264 producten, waarvan 11 tijdens de Covid-19-pandemie.

"We worden niet gegijzeld door wat we al hebben bereikt, maar in werkelijkheid zijn we in staat om het nog beter te doen", aldus de minister.