Er is een diplomatieke ruzie ontstaan tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU over de status van de ambassadeur van de EU in Londen. Het Verenigd Koninkrijk weigert de Portugese João Vale de Almeida de volledige diplomatieke status te geven die aan andere ambassadeurs wordt toegekend. Het Britse besluit staat in schril contrast met 142 andere landen in de wereld waar de EU delegaties heeft en waar haar ambassadeurs allemaal dezelfde status krijgen als diplomaten die soevereine naties vertegenwoordigen.