Het onderzoek is gericht op de weigering van de Europese Commissie om toegang te vragen tot informatie over contracten, maar ook op de verspreiding van vergader- en correspondentienota's, naast de identiteit van de betrokken onderhandelingsteamleden, en is gebaseerd op een klacht van de NGO Corporate Europe Observatory, wier verzoek om toegang tot contractinformatie was afgewezen.

Het onderzoek van de Europese Commissie naar contracten voor de blokaankoop van vaccins is gebaseerd op de NGO die de weigering van het uitvoerend orgaan van de Gemeenschap om in september 2020 informatie te verstrekken over de voorafgaande aankoop van vaccins heeft aangevochten, met name die van het farmaceutische bedrijf AstraZeneca, het eerste dat werd ondertekend.

Emily O'Reilly gaf een deadline tot 11 februari om te reageren. Zij wijst er ook op dat "na maanden van toenemende druk van leden van het Europees Parlement en het maatschappelijk middenveld, de Commissie onlangs enkele stappen heeft ondernomen om de transparantie te verbeteren, maar deze zijn willekeurig en onvoldoende gebleken", en de commissie heeft een herzien contract voor de aankoop van het CureVac-vaccin gepubliceerd, waarbij de andere vijf vaccins vertrouwelijk worden gehouden.

Volgens een verklaring van het Bureau van de Ombudsman "blijkt uit het CureVac-contract dat er vertrouwelijke contracten zijn gesloten", waarbij ook wordt opgemerkt dat "de lucratieve vroege koopovereenkomsten waarover in het geheim wordt onderhandeld, overheidsgeld zouden gebruiken om het financiële risico en de aansprakelijkheid van farmaceutische bedrijven die covid-19-vaccins ontwikkelen, weg te nemen". De ombudsman benadrukt dat is gebeurd "zonder de overeenkomstige voorwaarden van openbaar belang inzake prijs en beschikbaarheid, ondanks de 2,8 miljard euro aan overheidsgeld die de Commissie al heeft besteed aan de ontwikkeling en de vroegtijdige aankoopovereenkomsten voor deze vaccins". De Europese Commissie is begonnen met onderhandelingen met farmaceutische bedrijven die vaccins tegen het nieuwe SARS-CoV-2-coronavirus ontwikkelen terwijl de testfasen nog aan de gang waren, met de bedoeling een grotere inentingscapaciteit op te bouwen en te zorgen voor gelijktijdige toegang tot alle lidstaten. De EU zal toegang hebben tot in totaal 2,3 miljard doses, inclusief doses voor de buurlanden in de westelijke Balkan in het oosten en het zuiden van Noord-Afrika.

De covid-19-pandemie heeft volgens een onderzoek van het Franse persbureau AFP ten minste 2.092.736 sterfgevallen veroorzaakt in meer dan 97,4 miljoen infectiegevallen wereldwijd. In Portugal stierven 9.686 mensen van de 595.149 bevestigde gevallen van besmetting, volgens het meest recente bulletin van het directoraat-generaal Gezondheid.