De belangrijkste maatregelen die de minister-president heeft aangekondigd, zijn de volgende:

Sluiting van scholen

Alle scholen op alle niveaus zijn vanaf vrijdag 15 dagen gesloten. De 15 dagen worden later gecompenseerd.

Ouders van kinderen jonger dan 12 jaar hebben recht op gerechtvaardigde afwezigheid op het werk en op een ondersteuning die vergelijkbaar is met die van maart vorig jaar tijdens de eerste opvang.

Het onderwijs voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften wordt niet onderbroken.

Er zijn nog steeds pleeggezinnen voor kinderen jonger dan 12 jaar, waarvan de ouders in essentiële diensten werken.

Er wordt nog steeds voedselhulp verleend aan kinderen die profiteren van de sociale actie van de school.

Commissies voor de bescherming van kinderen en jongeren die risico's lopen, blijven actief.

Sluiting van kinderdagverblijven en ATL

De crèches en vrijetijdsworkshops zijn vanaf vrijdag en gedurende twee weken gesloten.

Universiteiten kunnen de evaluatiekalender aanpassen

In het kader van de universitaire autonomie moeten de universiteiten passende maatregelen nemen, rekening houdend met het feit dat sommige instellingen in evaluatie zijn, en zij kunnen dit evaluatieschema aanpassen.

Sluiting van de rechtbanken

De rechtbanken van eerste aanleg sluiten voor twee weken, behalve voor dringende procedurele handelingen.

Sluiting van Lojas do Cidadão

Burgerwinkels zijn vanaf vrijdag gesloten en andere openbare diensten zijn alleen op afspraak beschikbaar.