Het project, genaamd "REVIVING - revising mining tailings to innovate metal biorecovery", dat 1,2 miljoen euro aan financiering heeft ontvangen van de Europese Unie (EU), heeft als partners onderzoekers en bedrijven die verbonden zijn met de mijnbouwsector in Frankrijk, Roemenië en Portugal, onthult de UC in een nota die naar het Lusa-agentschap is gestuurd.

Volgens Paula Morais, professor aan de Faculteit Wetenschappen en Technologie van de UC en coördinator van het project, zal REVIVING "het gebruik van microbiële gemeenschappen van hun eigen afval bij het uitlogen van waardevolle metalen bestuderen, het probleem van de terugkeer van afval naar de productiecyclus aanpakken en zo de overgang van de EU naar een circulaire economie ondersteunen".

In het algemeen zal een nieuw concept van biolixiviatie worden onderzocht. Dit nieuwe concept, voegt de onderzoeker van het Centrum voor Werktuigbouwkunde, Materialen en Processen (CEMMPRE) van de Universiteit, hieraan toe: "bestaat uit de manipulatie van het microbiële deel van het afval (een groep microbiële gemeenschappen die in het afval leven) en hydrometallurgie met toepassing van negatieve druk.

De onderzoekers zullen gebruik maken van de nieuwe moleculaire technieken "Next -Generation Sequencing" en zullen het "vrijkomen van metaal na bioprocessing bestuderen, met behulp van negatieve druk als een innovatieve strategie voor metaalextractie en als een manier om de heterogeniteit van vaste fase materiaal (of materialen) te overwinnen", legt Paula Morais uit.

Aan het einde van het driejarige project zal in de grootste wolfraammijn van Europa - de Panasqueira-mijn (in het Covilhã-gebied van Portugal) - een pilotsysteem worden geïmplementeerd met als doel het omzetten van giftig mijnafval in grondstof vanuit oogpunt van een circulaire economie.

De professor en onderzoeker benadrukt ook dat in Europa "jaarlijks meer dan 300 miljoen ton mijn- en winningsafval wordt geproduceerd".

Wereldwijd is de vraag naar metalen, zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht, toegenomen door het gebruik ervan in de technologie in het algemeen en in het bijzonder in de moderne, milieuvriendelijke technologieën van het Europese industriële bestel", voegt zij eraan toe.

Als onderdeel van de lancering van dit project zal op 25 januari om 14.00 uur een webinar plaatsvinden over "Grondstoffen, een belangrijke factor in de ondersteuning van de Europese Green Deal".

Het initiatief brengt deskundigen uit verschillende vakgebieden bijeen en wil volgens de UC bespreken hoe nieuwe biogebaseerde technologieën - "op basis van de natuur" - kunnen helpen bij het verkrijgen van grondstoffen uit secundaire grondstoffen en zo bijdragen aan de doelstellingen van de European Green Deal.

Inschrijving voor het "webinar" kan worden gedaan op https://forms.gle/DsK5ttyMFa2c6Ew87.