Op 31 december waren er 6.906 sterfgevallen toegeschreven aan covid-19, oftewel 56 procent van de oversterfte in 2020 ten opzichte van het gemiddelde voor 2015-2019.

Volgens voorlopige gegevens van INE was het sterftecijfer in de eerste twee maanden van het afgelopen jaar lager dan in de referentieperiode van de voorgaande vijf jaar, maar nadat de eerste gevallen van besmetting met het nieuwe coronavirus waren gediagnosticeerd, nam het sterftecijfer elke maand toe.

Van maart tot eind 2020 waren er 101.669 sterfgevallen in Portugal, 13.495 meer dan het gemiddelde voor dezelfde periode gemeten tussen 2015 en 2019.

Een vijfde van de sterfgevallen in de eerste week van 2021 werd toegeschreven aan Covid-19, geeft INE aan, die in totaal 3.634 sterfgevallen registreerde, 830 meer dan het gemiddelde voor dezelfde periode tussen 2015 en 2019.