Van luchtvervuiling tot afvalbeheer en de opwarming van de aarde, de wereld heeft op vele manieren te maken met milieuvervuiling. Technologie is de sleutel tot een antwoord op de milieucrisis waar we mee te maken hebben. De Europese Commissie heeft op deze uitdagingen gereageerd door een langetermijnstrategie te presenteren. Onder de paraplu van de Europese Green Deal zullen verschillende initiatieven worden genomen om de bedreigingen voor ons milieu aan te pakken. Huawei staat volledig achter deze aanpak en we geloven dat we een belangrijke partner kunnen zijn bij het aangaan van deze uitdagingen.

De Green Deal is een belangrijke kans voor Europa op weg naar innovatie en economische vooruitgang. Zoals de voorzitter van de Commissie, Ursula von der Leyen, na de goedkeuring van het initiatief door het college van commissarissen heeft gezegd: "Ons doel is de economie te verzoenen met onze planeet, de manier waarop we produceren en consumeren te verzoenen met onze planeet en deze te laten werken voor onze mensen. De Europese Green Deal gaat aan de ene kant over het terugdringen van de uitstoot, maar aan de andere kant over het creëren van banen en het stimuleren van innovatie".

Huawei staat volledig achter de gedachte achter de Green Deal. Het stellen van ambitieuze klimaatdoelen (55% reductie tegen 2030 en klimaatneutraliteit tegen 2050) en het opstellen van een routekaart zullen dienen als trigger voor innovatie in belangrijke sectoren zoals energie, transport en industrie.

Onze visie is om digitalisering te brengen naar elke persoon, elk huis en elke organisatie voor een volledig verbonden, intelligente wereld. We willen helpen bij het aanpakken van wereldwijde milieuproblemen en beloven samen te werken met Europese partners, door gebruik te maken van technologie om een groene wereld te creëren en de doelstellingen van de Europese Commissie te verwezenlijken.

Alle belanghebbenden die samen een duurzame toekomst vormgeven, zullen de sleutel vormen.

We blijven ons inzetten voor duurzame ontwikkeling - zowel met betrekking tot ons eigen bedrijf als met betrekking tot het stimuleren van onze partners om hetzelfde te doen. Milieubescherming en digitalisering moeten een belangrijke rol spelen bij het ontwerp, de bouw en het beheer van bedrijven. Ecodesign moet worden geïntegreerd in alle aspecten van onze industrie om het energieverbruik te verminderen: van bouwmaterialen, verlichting en ventilatie, het gebruik van groene materialen, tot verhoogde productduurzaamheid en geoptimaliseerde productrecycling. Het Green Deal-initiatief en de sectoroverschrijdende routekaart zullen de uitvoering ervan stimuleren.

Milieubescherming is nu al een van onze vier duurzaamheidsstrategieën. We hebben ons ertoe verbonden om tegen 2025 de koolstofuitstoot per verkoopeenheid met 16% te verminderen en de energie-efficiëntie van onze belangrijkste producten met 2,7 te vermenigvuldigen (beide doelstellingen in vergelijking met 2019). Ons bedrijf blijft zich inzetten om samen te werken met alle belanghebbenden in Europa, van overheden, beleidsmakers, de industrie, en onderzoeksinstellingen tot studenten en talenten. We zijn bereid om onze bijdrage te leveren aan het realiseren van de Green Deal in een gedigitaliseerde, volledig intelligente wereld.

Het is belangrijk om te begrijpen dat de Green Deal geen bedreiging is, maar een grote kans voor bedrijven (slimme energienetwerken, industrie 4.0 en slimme landbouw zijn bijvoorbeeld snel groeiende markten). De Green Deal bestrijkt alle economische sectoren en zal op de middellange en lange termijn effecten hebben op alle niveaus: Europees, lidstaten en lokaal.

Europa moet tegelijkertijd de digitalisering en de milieutransformatie omarmen.

Digitale technologieën zijn van cruciaal belang voor het bereiken van de duurzaamheidsdoelen van de Green Deal. De doelstellingen kunnen alleen worden bereikt door te zorgen voor een volledige uitrol van digitale oplossingen en ICT in alle sectoren van de economie. Bedrijven en andere belanghebbenden moeten de innovatie intensiveren en de digitalisering omarmen om te kunnen profiteren van het initiatief en de transformerende kracht die het genereert.

De voorzitter van de Raad van de EU, Charles Michel, heeft dit in juli 2020 sterk benadrukt: "Meer dan ooit hebben we dit dubbele project van grote transformatie voor Europa nodig: klimaatneutraliteit tegen 2050 - onze Green Deal - en de digitale transitie, die bedoeld is om Europa in de voorhoede van het gebruik van gegevens, de natuurlijke hulpbron van de digitale wereld, te plaatsen".

Huawei staat volledig achter deze visie en dringt er bij alle belanghebbenden op aan om samen te werken met het Europese leiderschap en de EU-lidstaten om het doel van de Europese Green Deal te realiseren.

Artikel van JasonLi, Vice President van Public Affairs and Communications Department, West-Europa, Huawei Technologies.