Naar verluidt hebben de hoofden van de staatsscholen van de Nationale Onderwijscommissie het advies gekregen om zich voor te bereiden op een terugkeer naar online onderwijs. De minister van Onderwijs heeft er echter aan toegevoegd dat er nog geen definitief besluit is genomen, ondanks aanwijzingen dat de staatsscholen zich voorbereiden op de start van het afstandsonderwijs op 8 februari. De regering heeft vorige week twee weken van gedwongen schoolvakanties bevolen en het online-onderwijs verboden omdat naar schatting 200.000 studenten geen toegang hadden tot de nodige hulpmiddelen om aan afstandsonderwijs deel te nemen.