DECO, de Portugese vereniging voor consumentenbescherming, ging van start op 12 februari 1974. Sindsdien is DECO de organisatie die de consumenten een stem geeft, hen vertegenwoordigt en verdedigt.

Vierentwintig jaar later heeft de DECO besloten om de reikwijdte van haar bescherming en haar nabijheid tot de inwoners van de Algarve uit te breiden, door de oprichting van de delegatie van DECOAlgarve, die op 13 juli 2000 is opgericht, met als doel de consumenten van de Algarve over hun rechten te informeren en die rechten te verdedigen, en bij te dragen tot de verbetering van het beleid inzake consumentenbescherming in de regio Algarve.

DECOAlgarve beschikt over technici die gespecialiseerd zijn in het oplossen van consumentenconflicten, het verlenen van bijstand in situaties van overmatige schuldenlast en in de voorlichting van consumenten gedurende hun hele leven.

In de Algarve bestaat het team uit vijf professionals. De oudste is Ana Martins die in de front office zit. Op de afdeling Projecten en Innovatie zit Sandra Rodrigues en op de juridische afdeling zitten de juristen Susana Correia, die coördinator is, en Pedro Gomes en Tania Neves.

Sandra Rodrigues beschrijft het proces dat begint wanneer een consument DECO om steun vraagt: "Om te beginnen wordt contact opgenomen met onze collega Ana Martins, vervolgens wordt de persoon doorgestuurd voor een afspraak met een jurist waar hij of zij alle feiten en documenten over de situatie kan overleggen en van daaruit zal de jurist een eerste contact leggen met de entiteit in kwestie. In dat eerste contact met de aangeklaagde entiteit wordt de situatie die door de consument aan het licht is gebracht, aan de aangeklaagde entiteit voorgelegd en wordt om een antwoord gevraagd".

Dan kunnen verschillende situaties volgen, afhankelijk van het gedrag van de entiteit waartegen de klacht gericht is: "Er zijn entiteiten die niet reageren en dan moeten we overgaan tot arbitrage. Er zijn andere situaties waarin het bedrijf hoort dat de consument naar DECO gaat en dan lossen ze het snel op. Er zijn ook situaties waarin de jurist een aantal brieven naar de aangeklaagde entiteit stuurt en de situatie uiteindelijk wordt opgelost, en soms, wanneer het om moeilijkere situaties gaat, kunnen bijeenkomsten tussen de consument, de jurist en de entiteit worden belegd om de situatie op te lossen", aldus Sandra Rodrigues, die een slagingspercentage van 88 procent vaststelde.

Om toegang te krijgen tot juridisch advies hoeven consumenten geen lid te zijn, hoewel leden juridisch advies kunnen krijgen zonder te betalen. Leden ontvangen de tijdschriften van DECO Proteste thuis en hebben meer voordelen. Sandra Rodrigues garandeert echter dat de afspraken voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor niet-leden met een kostprijs van 15 euro en alleen voor het eerste consult, de volgende consultaties zijn dan gratis. Ook consumenten die wonen in de gemeenten waar een DECOprotocol bestaat, hoeven niet te betalen voor een afspraak, ook al zijn ze geen lid. Deze gemeenten zijn: Tavira, Olhão, Faro, Loulé, Lagoa, Lagos en Portimão.

Afspraken worden momenteel per telefoon of videoconferentie gemaakt als gevolg van nieuwe beperkingen om de pandemie onder controle te krijgen.

Naast het leveren van een bijdrage aan het oplossen van problemen, het verlenen van juridische bijstand aan consumenten en het verstrekken van informatie over hun rechten, rekent Deco Algarve ook op de feedback van alle consumenten om druk uit te oefenen op de machtsorganen, met name in de Assemblée de la République. Volgens de voorzitter van DECO Algarve, Fernando Brás Messias, "heeft DECO ongeveer een half miljoen leden en dat heeft invloed op de politieke macht".

Duurzaamheid op milieugebied is een onderwerp dat de vereniging na aan het hart ligt: "Wat het milieu betreft, is er nog steeds sprake van een situatie waarin Deco Algarve waarschijnlijk stappen zal ondernemen vanwege het ontbreken van basissanering in stedelijke agglomeraties. Ook in grote steden, Faro en andere steden, is vastgesteld dat de basissanering in de stedelijke gebieden niet voldoende is, dit heeft gevolgen voor het milieu. Dit is een onderwerp dat wij eventueel zullen moeten aanpakken", zo deelde de voorzitter mee.

Het milieu is een punt van zorg voor DECO Algarve, dat veel projecten heeft opgezet om het probleem van milieuduurzaamheid aan te pakken. De "Plastic in zicht! Weg ermee!" was een van de meest recente projecten die door DECO Algarve zijn ontwikkeld . Het betrof een milieubewustmakingscampagne in samenwerking met CCMAR en UALG. Het doel was de consumenten te wijzen op de gevolgen van plastics voor het milieu en meer bepaald voor onze kust, waaronder de Ria Formosa. "De impact van plastics op het milieu in de Ria Formosa is al zichtbaar", waarschuwde Sandra Rodrigues.

"We wilden de consumenten wijzen op de noodzaak om in actie te komen, door veranderingen in consumptiegewoonten en de verwerking van huishoudelijk afval te stimuleren. Door het gebruik van beelden van de regio, getoond in buitenreclame, waar de effecten van plastic werden gezocht en de verspreiding van tips, ideeën, over hoe het overmatig gebruik van plastic in hun dagelijks leven te verminderen, om de consumenten te sensibiliseren", verklaarde Deco Algarve.

In de afgelopen jaren zijn ook verschillende projecten in verband met energie-efficiëntie ontwikkeld, zoals "Fatura Amiga" "Energia Fantasma", "ACT4ECO" en "STEP", met als doel Portugese gezinnen te helpen minder uitgaven te hebben wat betreft hun energierekeningen (elektriciteit en gas), het verbeteren van de isolatie van huizen en hun milieuprestaties. In "Fatura Amiga" legt Deco uit hoe we de elektriciteitsrekening kunnen lezen: "In sommige gevallen zijn rekeningen erg moeilijk te interpreteren omdat er veel bedragen op staan en mensen niet altijd precies kunnen interpreteren wat de bedragen zijn", legt Sandra Rodrigues uit.

Bovendien wil het meest recente project met de Europese Unie "Act for Eco" de mensen helpen de isolatie van hun huizen te verbeteren. In een eerste fase worden ramen vervangen, de structuur van de huizen verbeterd om een betere energie-efficiëntie te bereiken en verwarmingsoplossingen te vinden die beter geschikt zijn voor woningen.

De vereniging heeft als haar vlag de bevordering van een meer bewuste en duurzame consumptie, met de nadruk op de noodzaak om geen water te verspillen, en waar mogelijk, oplossingen te vinden met minder impact op het milieu en op de portemonnee van alle consumenten.

"We willen dichter bij alle consumenten staan, hen ondersteunen bij al hun keuzes en beslissingen en ervoor zorgen dat ze niet zonder antwoord op hun problemen komen te zitten. Met de steun van The Portugal News zijn we er zeker van dat we andere doelgroepen zullen bereiken en nog sterker zullen staan", besloot DECO Algarve.