De wet, die het resultaat is van de in februari 2020 goedgekeurde projecten, moet worden goedgekeurd met de stemmen van de PS, BE, de Groenen, het Liberaal Initiatief en enkele afgevaardigden van de PSD. De PS en de PSD hebben hun afgevaardigden de vrijheid gegeven naar eigen goeddunken te stemmen.