De garantie werd gegeven door Ana Abrunhosa in de Commissie Openbaar Bestuur, Bestuurlijke Modernisering, Decentralisatie en Lokaal Bestuur, waar zij antwoordde op een vraag van de socialistische afgevaardigde João Azevedo over de vraag of alle leerlingen eerlijke toegang zouden hebben tot de virtuele school.

"De regering is vastbesloten om de voorwaarden voor de virtuele school te scheppen, maar de school moet vooral face-to-face zijn, omdat anders de asymmetrie toeneemt", aldus de minister. "De virtuele school is slechts een instrument van de school, die face-to-face moet zijn," zei Ana Abrunhosa. De minister van Territoriale Cohesie beantwoordde daarmee de vraag van de socialist João Azevedo, die herinnerde aan de gevolgen van de pandemie voor gezinnen, met name door de face-to-face sluiting van onderwijsinstellingen. "Het is meer dan ooit van vitaal belang dat studenten op grote schaal toegang hebben tot virtuele scholen. Ik vraag om te zorgen voor virtuele toegang voor het hele land, gezinnen aan de ene kant, met laptops en toegang tot het 'net' en, aan de andere kant, het ontwerpen van een distributienetwerk dat wijdverspreide toegang en voorwaarden voor alle zo afgelegen als haar adres in het binnenland van het land mogelijk maakt", zei João Azevedo.