Volgens de nationale communicatieautoriteit (Anacom) is "het verschil kleiner geworden met de inwerkingtreding op 15 mei 2019 van de nieuwe Europese regels die de prijzen voor communicatie binnen de Europese Unie reguleren".

"Een nadere vergelijkende analyse van enkele nabijgelegen landen laat zien dat er vanaf 2011-2012 sprake zal zijn geweest van een patroon van prijsverschillen", aldus de verklaring, waarin wordt opgemerkt dat "de telecommunicatieprijzen in Portugal tussen eind 2009 en december 2020 met 6,5 procent zijn gestegen, terwijl ze in Spanje, Italië en Frankrijk respectievelijk met 9,4 procent, 16,9 procent en 24,3 procent zijn gedaald.

De verschillen tussen de ontwikkeling van de telecommunicatieprijzen in Portugal en in de Europese Unie (+17,3 procentpunten in cumulatieve termen) "zijn vooral te wijten aan 'prijsaanpassingen' die de aanbieders hebben doorgevoerd, meestal in de eerste maanden van elk jaar", aldus Anacom.

"Ook volgens Eurostat lag in december 2020 het gemiddelde wijzigingspercentage over de afgelopen twaalf maanden van de prijzen van telecommunicatiediensten in Portugal 2,1 procentpunt lager dan het EU-gemiddelde, waarbij Portugal het 23e land was met de hoogste prijsstijgingen", aldus Anacom.

Wat mobiele data betreft, zegt Anacom dat Portugal "het vijfde EU-land is met de hoogste prijzen".

Dat wil zeggen, als alleen de prijzen van mobiele data in aanmerking worden genomen, "was Portugal vorig jaar het vijfde EU-27-land met de hoogste gemiddelde prijs van 1GB mobiele data, 45 procent boven het gemiddelde, volgens de studie 'Worldwide mobile data pricing 2020' ontwikkeld door Cable.co.uk".
Boven Portugal stonden Cyprus, Griekenland, Tsjechië en Hongarije.