Portugal door EU opgeroepen om corruptie te bestrijden

Door TPN/Lusa, in Nieuws · 03-02-2021 13:00:00 · 0 Reacties

De Europese Commissie wil dat Portugal "meer doet" om de corruptie in het land te bestrijden.

"We gaan de Portugese autoriteiten vragen om meer te doen [in de strijd tegen corruptie], met betrekking tot de toewijzing van middelen en de opleiding en specialisatie van de politieautoriteiten", zegt Didier Reynders in een interview met het Lusa News Agency, in Brussel.

"We zijn er zeker van dat het wettelijke kader bestaat, maar er zijn beperkingen voor een efficiënte bestrijding van corruptie en dit is te wijten aan het gebrek aan middelen en deskundigheid van de politieautoriteiten", aldus Didier Reynders.

In het verslag 2020 over de rechtsstaat staat dat in Portugal "het juridische en strafrechtelijke kader voor corruptiebestrijding reeds aanwezig is", en dat "ook een nationale strategie voor corruptiebestrijding wordt opgesteld".

Volgens het document vormen de "verschillende politieke en wetgevende reacties echter een lappendeken", naast "het gebrek aan middelen en deskundigheid bij de politie".

In dat verslag staat ook dat "het Portugese rechtssysteem nog steeds een aantal tekortkomingen vertoont op het gebied van efficiëntie, met name bij de administratieve rechtbanken en de belastingrechtbanken", en Didier Reynders pleit er in dit verband voor dat Portugal de digitale instrumenten uitbreidt.

"Het is van groot belang dat alle landen aandacht besteden aan de digitalisering van het gerechtelijk apparaat. Ik hoop dat dit niet alleen voor Portugal, maar ook voor alle lidstaten een prioriteit is", aldus Didier Reynders tegenover Lusa.Gerelateerde artikelen


Commentaren

Wees de eerste die hierop reageert
Interactive onderwerpen, zend ons uw commentaar/mening aangaande dit artikel.

Houd er rekening mee dat The Portugal News geselecteerde commentaren kan gebruiken in de gedrukte editie van de krant.