Portugal is in de Democracy Index die jaarlijks door het tijdschrift The Economist wordt opgesteld, in categorieën gedaald: het land is niet langer een "volledig democratisch land", maar valt weer in de categorie van een "gemankeerde democratie". Het vandaag door The Economist Intelligence gepubliceerde 2020 rapport stelt dat Covid-19 beperkingen en een vermindering van het aantal parlementaire debatten in het geval van Portugal de belangrijkste redenen waren voor de verandering. De index, getiteld "In health and Sickness?" plaatst Portugal en Frankrijk op hetzelfde niveau: beide waren eerder opgeklommen naar de categorie "volledig democratisch land" en zijn daar nu uit gezakt, als enige landen in West-Europa.