In een open brief aan de premier, António Costa, schrijft de vakbond dat de uitvoerende macht zich niet heeft voorbereid op een eventuele terugkeer naar het systeem van afstandsonderwijs, "ondanks de tijd die is verstreken en de verplichtingen die zij op zich heeft genomen".

Onder de voorbeelden van deze verbintenissen die "steeds werden uitgesteld", verwijst Fenprof naar de verdeling van computers en het scheppen van voorwaarden voor toegang tot breedbandinternet, voor studenten en docenten. "Uiteraard, het was weer een ernstige conditionering van het studentenrecht op gelijke kansen van toegang tot het onderwijs en een ondermijning van de rechten van de docenten op de" instrumenten "voor hun beroepspraktijk", benadrukken zij. In tegenstelling tot dit gebrek aan voorbereiding op het toezicht, vervolgen zij, hebben scholen zelfs vóór het begin van de 1e termijn, in september, noodplannen voorbereid waarin zij voorzien in verschillende scenario's van het operationele systeem, met inbegrip van afstand.

Echter, de scholen ontwierpen deze plannen in de veronderstelling dat het Ministerie van Onderwijs zou zorgen voor bepaalde voorwaarden die het mogelijk zouden maken om een aantal van de problemen te overwinnen die zich voordeden toen in maart veralgemeend afstandsonderwijs werd ingevoerd om de covid-19 pandemie in te dammen en, volgens Fenprof , is dit niet gebeurd. "In deze context van devaluatie van de Openbare School, met onverhulde verantwoordelijkheid van het Ministerie van Onderwijs en de regering, wordt het belangrijk om de capaciteiten van de scholen voor het gebruik van digitale hulpmiddelen, afstandsonderwijs, de transmissie van live klassen, de opname van klassen en latere beschikbaarheid te begrijpen", stelt de vakbond.

Naast de problemen die inherent zijn aan het onderwijs-leerproces, verwijst Fenprof ook naar kwesties die verband houden met de arbeidsomstandigheden van leraren onder dit regime, zoals de beschikbaarheid van apparatuur, de intensivering en deregulering van de arbeidstijd en de verergering van overwerk. Op dit niveau wordt respect geëist voor de werktijden, het niet verhogen van het aantal vergaderingen "waardoor de bureaucratie door het onderwijsadministratie-apparaat vergroot wordt" en het handhaven van de niet-onderwijs-component uren.

Anderzijds wijzen de vertegenwoordigers van de leerkrachten ook op de pedagogische risico's in de digitale wereld, zoals" pesterijen "en morele intimidatie, de toename van de professionele" stress" en het gebrek aan vaardigheden om in dit regime te werken, zowel voor de leerkrachten als voor de leerlingen zelf . "Het recht om te werken met rechten is fundamenteel en, hoewel het waar is dat we allemaal de plicht hebben om mee te werken aan het oplossen van het gezondheidsprobleem dat we ervaren, is het niet begrijpelijk noch tolereerbaar dat, om dit probleem aan te pakken, andere problemen worden gecreëerd die zeker ook zeer ernstige gevolgen kunnen hebben ", concludeert Fenprof, en vraagt de premier om de oplossing van deze problemen een prioriteit te maken.

Op dinsdag zal Fenprof een ontmoeting hebben met het Ministerie van Onderwijs aan wie zij deze zorgen rechtstreeks zullen voorleggen. In een verklaring zei de vakbondsstructuur dat het concrete kwesties op tafel zal leggen zoals steun voor leerkrachten met kinderen jonger dan 12 jaar die telewerken, het garanderen van voorwaarden voor het uitoefenen van telewerkactiviteiten, vaccinatie van leerkrachten die ter plaatse blijven en de meeste vakmensen tot het einde van de 2de periode. Tijdens de vergadering zal Fenprof ook zijn standpunt uiteenzetten over drie projecten van diploma's die het van de toezichthouder heeft ontvangen en die betrekking hebben op de professionalisering van leerkrachten, bijscholing in het kader van de digitale school en uitzonderlijke maatregelen in het kader van de pandemie van de covid-19.