Telecommunicatie voerde in 2020, en voor het 13e achtereenvolgende jaar, de klachten aan die werden ingediend bij consumentenwaakhond DECO , met een stijging van 30% ten opzichte van 2019. Toerisme, getroffen door de pandemie, ontving echter acht keer meer klachten dan in 2019 en steeg naar de derde meest voorkomende klacht. In de loop van vorig jaar ontving DECO 396.767 consumentenklachten, 53.000 meer dan het jaar daarvoor, terwijl het daggemiddelde steeg van 940 in 2019, tot meer dan duizend klachten per dag in 2020. De op een na meest voorkomende klacht betrof de aan- en verkoop van consumentengoederen (inclusief online transacties).