De aankondiging werd gedaan door het socialistische parlementslid Maria da Luz Rosinha.

De laatste verlenging van de noodtoestand is ingegaan op 31 januari om 00.00 uur en loopt tot 14 februari 23.59 uur.

De agenda voor de plenaire vergadering van 11 januari was al gereserveerd voor de bespreking van en stemming over de volgende verlenging van de noodtoestand, die tot 29 februari 23.59 uur zou moeten duren.

Volgende week, op 18 februari, is in São Bento een vergadering gepland met verschillende schema's van wetsontwerpen en resoluties van de verschillende partijen.

Onder de voor die dag geplande debatten zullen twee parlementaire onderzoeken van regeringsdecreten zijn die door de CFP zijn aangevraagd, één over bijstand aan gezinnen met afhankelijke kinderen tijdens algemene lockdown, het andere over de verlenging van werkloosheidsuitkeringen en andere sociale uitkeringen.

"Wat de GVB zal voorstellen is dat de steun niet langer een verlaging met een derde van het inkomen mag inhouden en voor 100 procent moet worden uitbetaald aan mensen die thuisblijven met hun kinderen onder hun hoede, ongeacht of iemand in het huishouden telewerkt," legde communistische parlementsleider João Oliveira uit.

Het andere initiatief betreft de automatische verlenging met zes maanden van werkloosheidsuitkeringen en andere sociale uitkeringen die niet in de aanvullende begroting voor 2020 zijn opgenomen.