De Algarve is niet alleen afhankelijk van het toerisme uit het Verenigd Koninkrijk, maar ook van de expats die zich hier hebben gevestigd en die deel uitmaken van het fundament waarop veel bedrijven hun concept hebben gebaseerd. Nu na Brexit voelen veel bedrijven de repercussies.

The Portugal News heeft contact opgenomen met een aantal van deze bedrijven om te zien hoe het met hen gaat, slechts één maand nadat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie heeft verlaten.

We spraken met John Scott de directeur van Algarve Removals, een internationaal verhuisbedrijf dat expats en secundaire huiseigenaren de beschikbaarheid biedt om spullen te kopen en te verhuizen vanuit het VK, Spanje en Portugal.

In de afgelopen tien jaar hebben ze geholpen met 90.000 verhuizingen, maar in de afgelopen maand hebben ze al hun zaken verloren.

John vertelde ons over het effect van Brexit op het verhuizen van gebruikte meubels en persoonlijke bezittingen zonder commerciële waarde. Hij moet nu een onmogelijke papierwinkel doorlopen, zijn reizen nemen twee keer zoveel tijd in beslag en de kosten zijn enorm gestegen. Om iets naar Portugal te vervoeren moeten mensen nu 40 procent btw en invoerrechten betalen, plus inklaringskosten voor het Verenigd Koninkrijk en Portugal.

"Mensen worden behandeld als handelswaar. Als we een gezin van vier personen verhuizen, die in een huis met 3-4 slaapkamers wonen, kost dat ongeveer 25.000 pond. Portugal wil 40 procent, dat is 10.000 pond. Wij rekenen slechts 2500 tot 3000 pond om de levering te doen, dat is bijna vier keer onze kosten. Maar Portugal wil BTW en invoerrechten heffen op de gebruikte persoonlijke bezittingen van mensen die zij al hebben gekocht en waarover zij al BTW hebben betaald," aldus John Scott.

"Dit heeft gevolgen voor zo veel verschillende mensen. Verhuizingen zijn maar een klein deel van ons bedrijf, met het online winkelen verhuisden we 1.600 pakketten per week. Dat is nu weg en ik zal het niet missen, want mensen die in Portugal wonen, moeten gebruik maken van lokale winkels om de economie hier een impuls te geven, maar er is bijvoorbeeld een geval waarbij een dame kanker heeft en haar chemo-pillen haar elke maand 2.000 pond kosten om ze te laten bezorgen. Ze vertrouwt op mij om ze te brengen en nu kan ik die service niet meer bieden. En de brandweerlieden in de Algarve zijn afhankelijk van donaties, dus onze brandweer in het Verenigd Koninkrijk doneert al hun gebruikte apparatuur aan de bombeiros en wij brengen ze gratis over. Dit heeft ons bedrijf duizenden en duizenden gekost en ik was bereid om dit opnieuw te doen, omdat we een bloeiend bedrijf hadden. In de toekomst kan ik dat niet meer doen. De Algarve is afhankelijk van toerisme en expats, en wij gaan ze wegjagen", aldus John.

We spraken ook met Algarve Express, een bedrijf met een soortgelijk concept, waar Rob Francis ons vertelde dat hun bedrijf ook tot stilstand is gekomen, wat niet alleen frustraties veroorzaakt bij het bedrijf maar ook bij hun klanten. "Laat me je een voorbeeld geven van een van onze zakelijke klanten, ze raakten gefrustreerd met ons omdat we de pallets met voedsel die ze naar ons magazijn hadden gestuurd niet verscheepten, ondanks het feit dat ze niet over de benodigde vergunningen beschikten. Zij besloten een ander bedrijf in te schakelen dat erin slaagde de goederen Portugal binnen te brengen, maar deze goederen worden nu vastgehouden in een douane-entrepot in Lissabon tegen een kostprijs van 500 pond per dag. Het zal waarschijnlijk nog enige tijd duren voordat hun vergunningen rond zijn. Zij hebben ons laten weten dat Infarmed pas over ten minste 10 dagen met het proces kan beginnen! Ze overwegen hun zending te vernietigen."

We vroegen Rob wat er zou moeten gebeuren om het bedrijf weer te laten bloeien en hij vertelde ons "ten eerste een amnestie van de EU / UK regering voor de goederen die we al in onze magazijnen hebben en die we al sinds 1 januari proberen te verzenden, zodat mensen zich kunnen voorbereiden op de documentatie waar ze om gevraagd worden. Ten tweede een gespreide invoering van de vereisten en een duidelijke mededeling van mogelijke clementies aan de douane-agenten. Wij hebben echter het algemene gevoel dat de EU zegt: jullie hebben hiervoor gestemd, jullie moeten er nu mee omgaan".

De officiële bron van de CTT beweerde dat "er in de eerste maand van de Brexit geen significante gevolgen zijn voor de stromen met het Verenigd Koninkrijk", maar gaf tegelijkertijd toe dat "postzendingen nu verplicht zijn informatie toe te zenden waardoor zij in het Verenigd Koninkrijk door de douane kunnen worden ingeklaard, hetzij op papier hetzij elektronisch."
De situatie is vergelijkbaar voor zendingen vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Portugal, hoewel in beide gevallen zendingen die alleen documenten bevatten, zijn vrijgesteld van de wijziging in de aanvaardingsprocedures.

Dezelfde bron vertelde aan The Portugal News dat "bestellingen die goederen bevatten nu een douaneprocedure moeten ondergaan die vóór Brexit niet bestond. Verzenders die voldoen aan de nieuwe vereisten voor douane-informatie ondervinden geen grote vertragingen bij dit proces, maar klanten die hun zendingen niet vergezeld doen gaan van de door de Britse douane vereiste informatie, zien langere transittijden."

Op de vraag naar extra kosten of vergoedingen voor de verzending van post en poststukken, bevestigde CTT wat Algarve Removals en Algarve Express ons al eerder hebben verteld: "Voor internationale zendingen naar het VK zijn poststukken die goederen bevatten nu onderworpen aan BTW, kosten voor het indienen bij de douane en invoerrechten, indien van toepassing. In het geval van aankopen van goederen in het Verenigd Koninkrijk, blijven deze vrijgesteld van heffingen als ze minder waard zijn dan €22 (inclusief porto)", maar voegde eraan toe dat "In het geval van postproducten, het belastinggebied waar het Verenigd Koninkrijk zich bevindt in Europa ligt en er geen prijsonderscheid is tussen EU en niet-EU Europa. Brexit heeft dus geen verandering gebracht in de prijzen van poststukken die van toepassing zijn op het Verenigd Koninkrijk en zal naar verwachting geen gevolgen hebben voor deze bestemming."

The Portugal News nam contact op met de Britse ambassade in Lissabon voor enige opheldering, waar de woordvoerder zei dat ze "op de hoogte zijn van enige bezorgdheid in dit opzicht", maar toegaf dat ze zelf nog "actief op zoek zijn naar opheldering van de Portugese autoriteiten."
"We volgen de uitvoering van de handels- en samenwerkingsovereenkomst die tussen het VK en de EU is ondertekend op de voet, en blijven ons inzetten om de gevolgen van deze overeenkomst voor mensen en bedrijven tot een minimum te beperken en verstoring van de normale stroom van goederen en diensten tussen onze landen te voorkomen."

Dezelfde bron adviseert uiteindelijk ook "iedereen/alle bedrijven die zich benadeeld voelt om ook opheldering over zijn/haar twijfels te vragen bij de relevante Portugese autoriteiten, d.w.z. de Autoridade Tributária (belasting en douane), het Ministerie van Economische Zaken of het Ministerie van Buitenlandse Zaken."
Dus terwijl CTT zich niet al te veel zorgen lijkt te maken over de recente veranderingen en verdere behoefte aan opheldering, hebben bedrijven als Algarve Removals en Algarve Express moeite om overeind te blijven en is hun werk nu allesbehalve business as usual.