In het verslag 2020 dat op 3 februari door The Economist Intelligence Unit is gepubliceerd, worden Portugal en Frankrijk op dezelfde voet geplaatst met precies dezelfde op- en neergang: beide landen waren in de vorige editie opgeklommen tot "volledig democratisch land" en hebben deze categorie nu verloren en zijn de enigen in West-Europa die deze bewegingen hebben geregistreerd.

In beide gevallen verklaren de beperkingen die zijn opgelegd als middel om de verspreiding van Covid-19 in te dammen, namelijk algemene lockdowns, sociale distantie en diverse andere maatregelen, een groot deel van de terugval van de categorie "volledig democratisch land" naar "gebrekkige democratie".

Naast de omkering van de democratische vrijheden als gevolg van de pandemie, was een andere kwestie die bijdroeg tot de daling van de gemiddelde indexscore van Portugal de vermindering van het aantal parlementaire debatten en "het gebrek aan transparantie in het benoemingsproces van de voorzitter van de Rekenkamer".

"Deze ontwikkelingen hebben, samen met het effect van de beperking van de bewegingsvrijheid, geleid tot een daling van de totaalscore van voorheen 8,03 tot 7,90", aldus het verslag.

Met een totaalscore van 7,90 (op 10) staat Portugal nu op de 26e plaats van de algemene ranglijst en op de 15e plaats van de regionale ranglijst.

In de categorie verkiezingsproces en pluralisme geeft het blad Portugal 9,58 (ongewijzigd ten opzichte van de vorige editie), 7,50 voor het functioneren van de regering (tegen 7,86 in 2019), 6,11 voor politieke participatie en 7,50 voor politieke cultuur, beide ongewijzigd.

Wat de categorie burgerlijke vrijheden betreft, krijgt het blad een 8,82, terwijl Portugal in 2019 een 9,12 had gehaald.

Hoewel de door de pandemie opgelegde beperkingen een gemeenschappelijke variabele zijn voor verschillende landen, met name Europese, merkt de index op dat wat West-Europa betreft, slechts twee landen (Portugal en Frankrijk) van de ene categorie naar de andere zijn gevallen, waardoor 13 landen nu als "volledig democratische landen" worden beschouwd.

Tot de zeven landen die als "falende democratie" worden aangemerkt, behoren nog steeds Italië, Malta, Cyprus, Griekenland en België.

Op mondiaal niveau merkt de studie op dat in 2020 een "grote meerderheid van de landen", 116 van de 167 (ongeveer 70 procent), in de algemene rangorde was gedaald ten opzichte van 2019, terwijl slechts 38 een stijging te zien gaven, en er 13 in dezelfde rangorde bleven.