In een verklaring stelde het PSP beschikbaar te zijn om bewustmakingsacties te blijven uitvoeren en in te gaan op verzoeken om interventie, aangepast aan de specifieke situatie van de bestrijding van de covid-19-pandemie, namelijk door gebruik te maken van digitale kanalen en in coördinatie met de scholen. In die zin moeten de teams van het Escola Segura-programma ter plaatse worden gecontacteerd of moet contact worden opgenomen via Escolasegura@psp.pt.

In de nota herinnert het PSP eraan dat het in het lopende schooljaar verantwoordelijk is voor de veiligheid van 3.000 scholen, die door ongeveer een miljoen leerlingen worden bezocht."De voortzetting van het schooljaar, nu in een 'online' formaat, heeft het potentieel om 'cyberpesten' te verhogen als een bijverschijnsel van 'pesten' hetgeen, via informatietechnologieën (sociale netwerken, messaging platforms, games of tekstberichten van), dezelfde misdrijven laat zien van agressie, bedreiging, letsel, laster, vervolging of losbandigheid van het prive-leven ", zo onderstreept de nota.

De PSP herinnert eraan dat "'cyberpesten' een laakbaar (en als misdrijf aan te merken) gedrag is dat gericht is tegen één persoon of een groep specifieke slachtoffers, dat opzettelijk, ongelijkmatig en in verloop van de tijd wordt uitgeoefend en dat angst of schaamte veroorzaakt bij de groep. Dit gedrag is waarneembaar in het beledigen, intimideren, vernederen, beledigen, stalken, bedreigen, lastigvallen of uitsluiten van een persoon of groep".

In de afgelopen twee academische jaren (2018/2019 en 2019/2020) heeft het PSP via het programma Escola Segura 156.636 initiatieven in de schoolcontext uitgevoerd, waarvan er 2.710 gewijd waren aan het thema "cyberpesten", waarbij ongeveer 65.000 studenten betrokken waren.

PSP wijst erop dat het totale aantal voorvallen dat als "pesten" kan worden aangemerkt, de afgelopen tien jaar elk schooljaar is gedaald. Ook is een daling geregistreerd van het relatieve gewicht van lichamelijk letsel en een stijging van de frequentie van verwondingen en bedreigingen, die vaak onder de noemer "cyberpesten" vallen.Deze laatste, die 29 procent van de voorvallen in het academisch jaar 2013/2014 vertegenwoordigden, bereiken 40 procent van de totale voorvallen in het afgelopen jaar. "De toename van het relatieve gewicht van verwondingen en bedreigingen toont aan dat het conflict in een vroeg stadium van zijn escalatie wordt gedetecteerd en geparticipeerd, wat de reden is waarom het aantal aanvallen is gedaald", zegt de PSP.