Vorige week woensdag, 3 februari, bedroeg het aantal nieuwe besmettingen 9.705 en het aantal sterfgevallen 975.

Het hoogste aantal besmettingen in Duitsland werd geregistreerd op 18 december met 33.777 nieuwe besmettingen op één dag, en het aantal sterfgevallen op 14 januari met 1.244.

Het aantal positieven sinds de bekendmaking van de eerste besmetting in het land op 27 januari vorig jaar bedraagt in totaal 2.299.996 - waarvan 2.073.100 herstelde patiënten - en 62.969 sterfgevallen.

Momenteel zijn er 164.300 actieve gevallen.

In Duitsland blijft de gecumuleerde incidentie dalen tot 68,0 gevallen per 100.000 inwoners, tegen 82,9 in de voorgaande week, en het aantal nieuwe besmettingen bedroeg 56.547 in één week.

In Duitsland daalde de incidentie op 9 februari voor het eerst in drie maanden, onder de 75 nieuwe besmettingen, tot 72,8. Het doel van de Duitse regering is een duurzame daling van de incidentie tot onder de 50.

Het aantal patiënten met Covid-19 op intensivecareafdelingen bedroeg op 9 februari 3.846, van wie er 2.130 geassisteerde beademing nodig hadden, volgens gegevens van de Duitse interdisciplinaire vereniging voor intensieve zorg en spoedeisende geneeskunde (DIVI).

De reproductiefactor (R) die rekening houdt met besmettingen binnen een interval van zeven dagen bedraagt in Duitsland 0,82, wat betekent dat elke 100 besmette personen gemiddeld 82 andere personen besmetten.

Sinds 26 december is het aantal mensen dat in Duitsland de eerste dosis van een van de drie beschikbare Covid-19-vaccins heeft gekregen, gestegen tot 2 344 802, wat overeenkomt met een aandeel van 2,8 procent, terwijl 1 024 631 mensen - 1,2 procent - de tweede dosis al hebben gekregen.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de regionale regeringsleiders zullen op 10 februari beslissen of de beperkende maatregelen die momenteel in Duitsland van kracht zijn, worden verlengd tot volgende week zondag, 14 februari.

Op 9 februari sprak de Duitse bondskanselier zich uit voor een verlenging tot ten minste 1 maart van de beperkende maatregelen die in Duitsland van kracht zijn vanwege de pandemie van het Covid-19 virus.