De Europese Commissie heeft een ambitieuze doelstelling voor de Europese Unie vastgesteld, namelijk om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden. Dit is het hoofddoel van de European Green Deal, een actieplan dat de EU in staat moet stellen wereldwijd een groene leider te worden en de wereldwijde milieunormen te verbeteren. Om dit doel te bereiken, zal de EU echter niet alleen moeten investeren in milieuvriendelijke technologieën, maar ook moeten rekenen op in Europa gevestigde belangrijke technologiebedrijven, zoals Huawei.

Toen Ursula von der Leyen de eerste vrouwelijke voorzitter van de Europese Commissie werd, heeft zij duidelijk verklaard dat klimaatactie centraal zal staan in haar voorzitterschap, en zij introduceerde de Europese Green Deal vlak na haar aantreden in december 2019. Volgens dit plan zal de EU de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 verminderen en de groei geleidelijk loskoppelen van het gebruik van hulpbronnen. Voor de EU is deze nieuwe deal meer dan een eenvoudige reeks initiatieven om de klimaatverandering aan te pakken, het is ook een nieuwe groeistrategie die de economische ontwikkeling zal bevorderen, nieuwe banen zal creëren en een duurzamere Europese economie zal opbouwen.

Voor het bereiken van deze milieudoelstellingen zullen nieuwe technologieën een centrale rol spelen. Met andere woorden, de digitale transformatie zal als katalysator fungeren voor een duurzame economie. Digitalisering zal de Europeanen in staat stellen informatie te delen die nodig is voor milieubescherming, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen te verbeteren, toe te zien op de uitvoering van het klimaatbeleid en milieuvriendelijker mobiliteits-, landbouw- en voedselsystemen tot stand te brengen. Digitalisering en duurzaamheid zijn dan ook onverbrekelijk met elkaar verbonden, en de gemeenschappelijke tenuitvoerlegging ervan zal absoluut noodzakelijk zijn om na de crisis van COVID-19 economische groei te bewerkstelligen. Zoals Annika Hedberg, hoofd van het Sustainable Prosperity for Europe Programme bij het European Policy Centre (EPC) het stelt: "Het op elkaar afstemmen van het groene en digitale overgangsbeleid van de EU biedt enorme mogelijkheden en moet centraal staan bij de inspanningen van de Unie om een concurrerende en duurzame klimaatneutrale economie tot stand te brengen."

Als milieubewust toonaangevend technologiebedrijf pleit Huawei voor bescherming van het milieu door middel van technologie. Onze planeet staat momenteel onder druk, en technologie moet een deel van de oplossing zijn. Bij Huawei staan we volledig achter de door de EU-Commissie voorgestelde European Green Deal, en we zetten ons volledig in om een betrouwbare partner te worden bij het streven naar een duurzamere economie op het continent door de EU groene ICT-oplossingen te bieden. Bij Huawei geven we het goede voorbeeld. Milieubescherming is al een van onze vier bedrijfsduurzaamheidsstrategieën geworden. In 2019 hebben we de energie-efficiëntie van onze belangrijkste producten met wel 22% verhoogd, de CO2-emissie-intensiteit met 32,7% verlaagd, 86% van de geretourneerde producten gerecycled en 1,25 miljard kWh aan schone energie gebruikt, waardoor de uitstoot met 570.000 ton is verminderd. Maar daar is het niet bij gebleven. We hebben ook twee doelen gesteld voor 2025, waaronder het verminderen van onze koolstofuitstoot per verkoopeenheid met 16%, en het verhogen van de energie-efficiëntie van onze belangrijkste producten met 2,7%.

In heel Europa heeft Huawei speciaal een reeks projecten opgezet om de groene agenda van Europa te bevorderen. In het geval van Ierland is Huawei begonnen met het ondersteunen van Ocean Research & Conservation Ireland via Tech4All, ons wereldwijde initiatief voor sociale verantwoordelijkheid. Via dit programma zal Huawei een onderzoeksbeurs en technologische ondersteuning verstrekken aan O.R.C. Ireland terwijl het de eerste real-time studie uitvoert naar de impact van zeeverkeer op walvissen in Ierse wateren. Huawei's geavanceerde machine learning en AI-algoritmen zullen O.R.C. Ireland in staat stellen om het mariene geluidslandschap van de zuidkust van Cork beter te begrijpen. Bovendien zal het onlangs gestarte Automated Cetacean Acoustics Project (ACAP) O.R.C. Ireland in staat stellen om met behulp van convolutionele neutrale netwerken (CNN's) akoestische monitoring van walvisachtigen voor de Ierse zuidkust in bijna realtime te realiseren. Dit innovatieve en opwindende project zal Ierland in staat stellen zijn rijke maritieme biodiversiteit te beschermen, wat een van de belangrijkste strategische doelstellingen is van de Europese Green Deal.

Bij Huawei geloven we in een gedigitaliseerde Green Deal, die de Europese groene agenda zal versnellen en tegelijkertijd de digitale transformatie in heel Europa zal verdiepen. Na meer dan 20 jaar te hebben bijgedragen aan de digitalisering van Europa, is Huawei al volledig geïntegreerd in de Europese cultuur, en is het in overeenstemming met de Commissie over de noodzaak om de klimaatnoodsituatie aan te pakken met concrete en dringende acties. De doelstellingen die de Europese Commissie in de European Green Deal heeft geformuleerd, zijn zeer ambitieus en zullen niet gemakkelijk worden gehaald. Wij zijn klaar om Europa's betrouwbare partner te worden en Europese beleidsmakers te voorzien van slimme ICT-oplossingen die de European Green Deal werkelijkheid zullen maken.