Het directoraat-generaal Gezondheid (DGS) heeft zijn aanbevelingen voor de bestrijding van de Covid-19-pandemie herzien, met name wat het testen betreft, en zal het testen uitbreiden tot alle contacten en screening op scholen uitvoeren. Het heeft zijn richtsnoeren geactualiseerd om tests op alle contacten (hoog en laag risico) en de uitvoering van regelmatige screenings met snelle antigeentests (TRAg) op scholen of in activiteitensectoren met een hoge sociale blootstelling in te voeren.