Met de pandemie heeft de regering enkele uitzonderingen gecreëerd voor essentiële goederen. Opdat u steeds op de hoogte zou zijn van het nieuws en precies weet wat uw rechten zijn, heeft DECO voor u een consumentengids samengesteld over essentiële goederen in tijden van pandemie - elektriciteit, flessengas, water, en elektronische communicatie.

Elektriciteit
V: Ik ben ziek, besmet met Covid-19, en aangezien ik het huis niet kan verlaten, kan ik de elektriciteits- en aardgasrekeningen niet betalen. Worden de diensten aan het einde van de opzeggingstermijn afgesloten?
A: Nee, tot 30 juni 2021 kunnen de elektriciteits- en aardgasdiensten niet worden afgesloten wegens niet-betaling van de facturen. Maar als u tijdens deze periode te veel facturen ontvangt om te betalen, raden wij u aan een betalingsplan in termijnen aan te vragen dat compatibel is met uw huidige inkomen.

V: Ik heb een twee-uurtarief, maar aangezien mijn gezin meer tijd thuis doorbrengt, kan ik de schema's voor dit tarief niet meer naleven omdat we overdag meer elektriciteit verbruiken. Zal ik een hogere factuur krijgen? Kan ik het tarief wijzigen?
A: Ja, in principe zal uw factuur hoger zijn. Wij schatten dat de elektriciteitsrekening in sommige situaties tot € 25 per maand hoger kan uitvallen. In de eerste plaats raden wij u aan de meterstanden door te geven op de data die op de factuur staan vermeld. Als u constateert dat het verbruik overdag hoger is, neem dan contact met hen op en vraag een wijziging van het tarief naar een eenvoudig tarief. Houdt u er rekening mee dat het lang kan duren voordat deze opdracht actief wordt, probeer tot die tijd sommige verbruiken in de lage periode te houden (gedurende de nacht) bijvoorbeeld: wasmachines. DECO raadt ook aan om de meterstanden op de op de facturen voorziene data af te lezen om onverwachte facturen te vermijden.

Gasflessen
V: Ik heb een gasfles gekocht en heb gevraagd deze thuis te laten bezorgen, maar men heeft mij, zonder mij daarvan op de hoogte te stellen, leveringskosten in rekening gebracht en ik heb uiteindelijk meer betaald dan het wettelijk toegestane maximum, wat moet ik doen?
A: Als u tussen 18 en 31 januari 2021 een fles gas hebt gekocht, zijn de prijzen gelijk aan of lager dan de bij wet vastgestelde prijzen. Indien u een leveringskosten werden aangerekend, waarover u niet eerder werd geïnformeerd, bewaar dan de factuur en dien een klacht in, via het online klachtenboek of per e-mail. U kunt uw klacht ook naar DECO sturen en aan ENSE voorleggen

Waterdiensten
V: Ik heb een zeer hoge waterfactuur ontvangen, is de collectiviteit verplicht de betaling in termijnen te aanvaarden?
A: Ja, wegens de huidige pandemie heeft de regering bepaald dat de leveranciers van waterdiensten een betalingsplan moeten opstellen voor de verschuldigde bedragen, en dat de termijnen moeten worden aangepast aan hun huidige inkomsten. Net als bij elektriciteit kan de watervoorziening tot 30 juni 2021 niet worden afgesloten wegens niet-betaling van de rekeningen.

Telecommunicatie
V: Als ik werkloos ben of een groot deel van mijn inkomen heb verloren of besmet ben met Covid-19 en ik de telecommunicatierekening niet kan betalen, kunnen ze dan mijn dienst afsluiten?
A: Nee, als u werkloos bent, uw gezinsinkomen met 20% of meer is gedaald of besmet bent met Covid-19, kan uw dienst tot 30 juni 2021 niet worden afgesloten wegens niet-betaling van de rekeningen.

V: Ik had een inkomensbreuk van meer dan 20 procent en ik wil mijn telecommunicatiecontract opzeggen zonder boete, is dat mogelijk en welke documenten heb ik nodig?
A: Ja, de buitengewone regels die nu van kracht zijn, bepalen dat als u werkloos bent of een inkomensbreuk heeft van 20 procent of meer ten opzichte van de vorige maand, u tot 30 juni 2021 de exploitant kunt vragen om het contract te verbreken, en dat er geen vergoeding kan worden toegepast voor het niet naleven van de loyaliteitsperiode. U moet de exploitant een verklaring sturen waaruit blijkt dat het gezinsinkomen ten opzichte van de vorige maand met 20% of meer is gedaald.