Meer dan een op de vijf Portugese werknemers is zelfstandig ondernemer, een percentage dat Portugal tot de hoogste groep ondernemers in de EU maakt. Om als eenmanszaak te kunnen opereren, moeten de belastingdienst en de socialezekerheidsdienst eerst aan een aantal voorwaarden voldoen voordat een bedrijf kan worden gestart.

Opening van een bedrijfsactiviteit
Als u als eenmanszaak zaken wilt doen, is de eerste stap uw intenties kenbaar te maken aan de belastingdienst ("A.T."), nog voordat u uw bedrijf start. Dit gebeurt door registratie van de aangifte van opening van bedrijfsactiviteit ("Declaração de Início de Actividade"). Deze stap kan persoonlijk worden gedaan bij een kantoor van Finanças of in een centrum voor de burger ("Loja de Cidadão"). In deze gevallen wordt u door een ambtenaar door het proces geleid om de nodige formulieren in te vullen en u rechtstreeks in het systeem in te schrijven.

Belastingplichtigen moeten ook kiezen tussen een aanslag volgens het vereenvoudigde stelsel of volgens de standaardboekhoudprocedures. Portugese belastingplichtigen kunnen hun bedrijfsactiviteit ook via internet openstellen via de website Finanças. Om een aangifte in te dienen, moet u eerst een Portugees fiscaal identificatienummer ("NIF") hebben en uw Finanças-wachtwoord ("senha"). Ga als volgt te werk:
Home > Diensten > Indienen > Activiteitsaangiften > Opening van bedrijfsactiviteit

Een belangrijke opmerking: Zodra u deze stappen hebt voltooid, kunt u uw bedrijfs- of beroepsactiviteit starten nadat u per post een bevestiging hebt ontvangen in de vorm van een "betrouwbaarheidscode" die naar uw geregistreerde adres wordt gestuurd.
Een ander belangrijk punt: Als u van plan bent een "eenmalige handeling" te verrichten in plaats van een doorlopende bedrijfsactiviteit uit te oefenen, bent u vrijgesteld van de verplichting een verklaring van opening van bedrijfsactiviteit in te dienen.

Sociale zekerheid
Registratie voor de sociale zekerheid gebeurt automatisch en u hoeft geen aanvullende formulieren in te vullen. Als dit uw eerste registratie is, komt u in aanmerking voor een vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen gedurende het eerste jaar. Zolang uw belastbaar inkomen als zelfstandige niet meer bedraagt dan 2.515,32 euro, bent u ook vrijgesteld. In situaties waarin u een zelfstandige bedrijfsactiviteit in loondienst uitoefent of een ouderdomspensioen van de sociale zekerheid ontvangt, bent u ook vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen. De standaardbijdragen voor eenmanszaken bedragen 29,6%.

Beëindiging van de bedrijfsactiviteit
Het is niet ongewoon dat eenmanszaken hun bedrijfsactiviteit stopzetten zonder dit aan de belastingadministratie te melden. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat wat Finanças betreft, de activiteit open blijft totdat zij als stopgezet wordt gemeld. Om uw zelfstandige activiteit te beëindigen, moet u naar een "AT"-kantoor, een loja de cidadão of de website van Finanças gaan. Om uw activiteit online te beëindigen, gaat u naar de "AT"-website en doorloopt u de volgende stappen:
Home > Diensten > Indienen > Activiteitsverklaringen > Sluiten van een bedrijfsactiviteit

Op uw volgende belastingaangifte van de IRS moet u verwijzen naar de stopzetting van de activiteit in bijlage B. Net zoals bij de opening van een eenmanszaak wordt de stopzetting door Finanças automatisch aan de Sociale Zekerheid gemeld en is er van uw kant geen verdere aangifte nodig. Indien u uw bedrijf niet beëindigt, wordt de aanslag op basis van de vorige activiteit voortgezet.
Dennis Swing Greene is voorzitter en internationaal belastingconsulent voor
euroFINESCOs.a. www.eurofinesco.com