In een analysenota over de toeristische sector in Portugal voorziet het financiële ratingbureau DBRS Morningstar "nog een moeilijk jaar" voor deze sector, als gevolg van de ernst van de wereldwijde pandemiecrisis, de vertraging van de vaccins in Europa en de verlenging van de reisbeperkingen.

"Gezien het belang van de toeristische sector voor Portugal, zal dit waarschijnlijk het volledige economische herstel van het land vertragen", aldus het rapport.

Toch blijft DBRS erbij dat "de schok van de Covid-19 tijdelijk zal zijn en niet zou moeten leiden tot structurele veranderingen in de Portugese toeristische sector.

"Hoewel deze crisis onvermijdelijk ernstige gevolgen zal hebben voor veel werknemers en bedrijven, met name voor degenen die het meest met deze specifieke activiteit te maken hebben, zal de toeristische vraag in Portugal naar verwachting terugkeren naar de niveaus van voor de pandemie", luidt de analysenota.
Volgens het bureau zullen "de kenmerken die Portugal vóór de crisis wereldwijd aantrekkelijk maakten voor bezoekers, ook na de pandemie nog lange tijd blijven bestaan".

In zijn analyse van de Portugese toeristische sector herinnert DBRS eraan dat Portugal tussen 2010 en 2012 gemiddeld 14 miljoen niet-ingezetenen per jaar ontving, en dat dit aantal in 2019 was opgelopen tot 27 miljoen mensen.

Door deze bijna verdubbeling van het aantal toeristen dat Portugal in minder dan tien jaar heeft ontvangen, zijn de inkomsten van de sector toeristische accommodatie bijna verdrievoudigd, zodat het toerisme en aanverwante sectoren aan het einde van het decennium goed waren voor 17 procent van het bruto binnenlands product (bbp), 19 procent van de werkgelegenheid en 20 procent van de totale export.

In 2020, het jaar dat werd getroffen door de pandemie, registreerde Portugal 10,6 miljoen toeristen en, hoewel het binnenlandse toerisme in de zomermaanden enig herstel mogelijk maakte, droeg het gebrek aan buitenlandse bezoekers in belangrijke mate bij aan de economische krimp van 7,6% die dat jaar werd geregistreerd.