Volgens de werkgelegenheidsstatistieken die op 10 februari door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) zijn gepubliceerd, was het werkloosheidspercentage in 2020 in de noordelijke regio gelijk aan het nationale gemiddelde (6,8 procent), terwijl de percentages in de Algarve (8,3 procent), de autonome regio Madeira (7,9 procent) en het grootstedelijk gebied Lissabon (7,7 procent) boven die drempel lagen.

Het werkloosheidscijfer bedroeg in 2020 6,8 procent, 0,3 procentpunt meer dan in 2019, wat lager is dan de prognose van de regering voor het hele jaar (8,7 procent).

Onder het gemiddelde lagen de percentages van de overige regio's: de Autonome Regio van de Azoren met 6,1 procent, de Alentejo met 5,9 procent en het Centrum met 5,6 procent.

In vergelijking met 2019 is het werkloosheidspercentage volgens het INE in vijf regio's gestegen, met de grootste stijging in de Algarve (1,2 procentpunt), en in twee regio's gedaald - Alentejo (1 procentpunt) en de Autonome Regio van de Azoren (1,8 procentpunt).

In het vierde kwartaal bedroeg de werkloosheid volgens de gegevens 7,1%, een daling met 0,7 procentpunt ten opzichte van het vorige kwartaal en met 0,4 procentpunt ten opzichte van hetzelfde kwartaal.

Regionaal gezien was het werkloosheidspercentage hoger dan het nationale gemiddelde in vier regio's van het land: de autonome regio Madeira (10,7 procent), Algarve (9,9 procent), het grootstedelijk gebied Lissabon (7,7 procent) en Alentejo (7,4 procent).
In het noorden (7 procent), het centrum (5,8 procent) en de autonome regio de Azoren (5,5 procent) lagen de werkloosheidspercentages onder dit niveau, meldt het INE.

In vergelijking met het vorige kwartaal steeg het werkloosheidspercentage in drie regio's, met de grootste stijging in de Autonome Regio Madeira (2,1 procentpunten), bleef het ongewijzigd in de regio Centrum en daalde het in drie andere regio's, met als uitschieter de daling in het grootstedelijk gebied Lissabon (1,8 procentpunten).

In vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019 steeg het werkloosheidspercentage in vijf regio's en daalde het in twee.

De twee grootste stijgingen deden zich voor in de autonome regio Madeira (3,7 procentpunten) en de Algarve (3,1 procentpunten), terwijl de enige twee dalingen werden waargenomen in het noorden (0,1 procentpunten) en de autonome regio Azoren (2,1 procentpunten).