De Europese wetgeving is heel duidelijk: consumenten kunnen volledige terugbetaling eisen als hun reis of vlucht wordt geannuleerd wegens buitengewone omstandigheden, zoals de huidige pandemie. De beslissing om in plaats van een terugbetaling een tegoedbon te aanvaarden of de reis te verzetten, ligt altijd bij de consument.

Desondanks blijken duizenden luchtvaartmaatschappijen en reisbureaus hun klanten te dwingen vouchers te accepteren in plaats van een terugbetaling, in sommige gevallen onder omstandigheden die nadelig zijn voor de consument. Deze vouchers zijn uitgegeven zonder de garantie dat ze ooit gebruikt zullen kunnen worden. Verschillende lidstaten hebben namelijk noodmaatregelen genomen die niet alleen van land tot land verschillen, maar ook in strijd zijn met de Europese wetgeving inzake passagiersrechten.

Om praktijken te vermijden die de rechten van de consument aantasten, heeft de Europese Commissie een reeks richtsnoeren gepubliceerd voor de interpretatie van de verordeningen van de Europese Unie inzake passagiersrechten in de context van de Covid-19-pandemie, waarin wordt herhaald dat als de maatschappij een voucher voorstelt, dit aanbod geen invloed kan hebben op het recht van de passagier om terugbetaling te krijgen.

Als de goedkeuring van deze maatregelen in de sector toerisme en vervoer een reeks moeilijkheden heeft overwonnen in een tijd die zijn weerga niet kent, kan de oplossing niet de vermindering zijn van de bescherming van de rechten van de consument, die ook moeilijkheden ondervinden.

Hoewel wij kunnen toegeven dat vouchers een oplossing kunnen zijn voor consumenten die deze aanvaarden, kan een dergelijke optie alleen worden overwogen indien deze vouchers flexibel zijn wat de data van gebruik betreft en de rechten van de consument vrijwaren indien de onderneming insolvent wordt verklaard. Wij herhalen dat de aanvaarding van deze oplossing vrijwillig is en niet wordt opgelegd. Consumenten die een volledige terugbetaling willen, hebben dat recht.

Hoe kunnen we een klacht indienen?
Telkens wanneer consumenten zien dat hun rechten worden geschonden, moeten zij onmiddellijk of in ieder geval zo snel mogelijk in actie komen. Hoe langer zij erover doen om een klacht in te dienen, hoe kleiner de kans dat het conflict met de verkoper of dienstverlener kan worden opgelost.

Klachten kunnen worden ingediend door rechtstreeks contact met het bedrijf, door het sturen van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging, of door middel van een klacht in het Klachtenboek - alle winkels met klantenservice zijn verplicht hierover te beschikken.

Het klachtenboek moet op verzoek van de consument worden overhandigd. Indien dit wordt geweigerd, moet de klant de aanwezigheid van een politieagent vragen om het voorval te verifiëren. De politie zal de situatie registreren en deze zal later worden overhandigd aan de regelgevende instantie van de sector.

Momenteel kunnen consumenten ook online een klacht indienen in het Elektronisch Klachtenboek, dat beschikbaar is op https://www.livroreclamacoes.pt/inicio. Als de klacht in elektronische vorm in het klachtenboek wordt geregistreerd, moeten alle marktdeelnemers binnen 15 werkdagen per e-mail antwoorden, op straffe van een boete, en zijn zij ook verplicht de regelgevende autoriteit of de marktcontrole op de hoogte te brengen van het aan de consument gegeven antwoord, waarbij zij het pdf-bestand van de e-mail die op het platform naar de consument is gestuurd, moeten bijvoegen.

Reken op onze steun
Tel: 289 863 103
Email: deco.algarve@deco.pt
Het is ook mogelijk om Skype afspraken in te plannen


Volg DECO Algarve op social media:
www.facebook.com/AssociacaoDECO
https://twitter.com/DECOAssociacao
https://www.instagram.com/decoassociacao/
https://www.linkedin.com/company/decoassociacao/