Bijna de helft (48%) van de meer dan 27 000 respondenten die tussen november en december 2020 zijn ondervraagd voor de 2020 Parlómetro (de Eurobarometer van het Europees Parlement) geven de bestrijding van armoede en sociale ongelijkheid als prioriteit aan.

Deze meerderheid wordt aangevoerd door de 1.012 Portugese respondenten, van wie 76 procent deze strijd als de hoogste prioriteit aanmerkt.

De volgende prioriteiten voor de Portugezen zijn volledige werkgelegenheid (veel hoger dan het Europese gemiddelde: 51% tegenover 21%), toegang tot kwaliteitsonderwijs en bescherming van het milieu.

De strijd tegen het terrorisme en de georganiseerde misdaad, die voor de gemiddelde Europeaan de tweede prioriteit is, staat zelfs niet in de top vijf van de Portugezen.

Wat de toekomst betreft, keren de Portugezen het Europese gemiddelde om: zij zijn pessimistischer over hun leven (29% denkt dat hun situatie volgend jaar slechter zal worden, meer dan de algemene 24%) dan over de economie van hun land (47% tegenover een EU-gemiddelde van 53%).

Portugal behoort ook tot de drie EU-landen waar meer respondenten problemen ondervinden met het betalen van de rekeningen, hetzij meestal (15%) hetzij soms (46%).

Anderzijds zijn de Portugezen meer dan gemiddeld (72%) van mening dat het EU-herstelplan de nationale economie zal helpen zich sneller te herstellen van de nadelige gevolgen van de pandemie (88%).

Van de burgers van de 27 lidstaten staan de Portugezen ook op de eerste plaats als het gaat om het erkennen van de voordelen van het lidmaatschap van de EU, met 90 procent, wat de tweede plaats in de algemene tabel waarborgt.

Bovendien vindt 78% van de Portugezen dat het EU-lidmaatschap een "goede zaak" is, wat meer is dan het groepsgemiddelde van 63%.

De 72% van de respondenten die van mening zijn dat hun land voordeel heeft gehaald uit de Europese integratie, noemen als een van de voordelen de economische groei (40%), een percentage dat de Portugezen optrekken tot 50%, waarbij ze ook wijzen op de verbeterde levensstandaard en een "sterkere stem in de wereld".

Tussen 2019 en 2020 zijn 19 procent meer Portugezen van mening dat de EU bijdraagt aan de nationale economische groei.

Portugezen en Ieren zijn het meest te spreken over het idee van een Europese Unie (86 procent).

Portugal komt ook op de tweede plaats (67%), achter Ierland, wat het "positieve imago" van de EU betreft, ook al zijn er meer Portugezen die een verandering willen in de manier waarop de EU wordt geleid (44%) dan Portugezen die de EU in haar huidige vorm goedkeuren (42%).

De perceptie dat de EU "een goede zaak" is, is de laatste tien jaar toegenomen - 78% van de Portugezen is het daarmee eens en het zijn in feite de Portugezen die het minst denken dat het lidmaatschap van de EU "slecht" is voor het land (2%).

De Portugezen zijn bovengemiddeld tevreden over de democratie in hun land (65%), maar nog tevredener over de democratie in de EU (74%, alleen achter Ierland).

Een teken aan de wand is de positieve waardering die de meeste Portugezen geven aan het Europees Parlement (54 procent, boven het gemiddelde) en het grotere belang dat zij eraan hechten (71 procent).

Parlómetro analyseert de percepties en perspectieven van de Europese burgers over hun leven, hun land en de EU-instellingen.