Volgens de Stichting EDP zal de eerste elektronische apparatuur, ter ondersteuning van het afstandsonderwijs, "volgende week aan school nr. 1 van Beja" worden geleverd.

De resterende computers, bestemd voor leerlingen tussen 6 en 14 jaar, zullen "onder de geïdentificeerde scholen worden verdeeld naar gelang van de beschikbaarheid van leveranciers", wordt in dezelfde nota vermeld.

De actie vindt plaats in het kader van het programma EDP Solidariteit (EDP Solidária), en de scholen werden geïdentificeerd "samen met het Ministerie van Onderwijs en maken deel uit van het TEIP-programma - Prioritaire Interventie Onderwijsterreinen, en bevinden zich in economisch en sociaal achtergestelde gebieden, die gekenmerkt worden door armoede en sociale uitsluiting", beklemtoont de verklaring.

De computers zullen door de leerlingen van de geselecteerde scholen "tijdens hun schoolcarrière" kunnen worden gebruikt.

Het in 2004 opgerichte programma EDP Solidária heeft tot doel projecten te ondersteunen die de levenskwaliteit van sociaal achtergestelde mensen verbeteren en de integratie bevorderen van gemeenschappen die het risico lopen op sociale uitsluiting.

"Fundação EDP heeft in zijn DNA sociale investeringen in prioritaire gebieden van de Portugese samenleving. Geconfronteerd met de terugkeer van afstandsonderwijs voor onze jongeren, willen wij bijdragen aan de digitale integratie van leerlingen in kwetsbare situaties en zo gunstiger voorwaarden helpen creëren voor schoolsucces", aldus Vera Pinto Pereira, voorzitter van de Stichting EDP, geciteerd in dezelfde verklaring.