Aan de ene kant zijn McConnell en Trump's GOP het eens met de House Impeachment Managers over de details van het plannen en aanzetten van de voormalige president tot een dodelijke opstand tegen de Amerikaanse regering, het Capitool en de mensen die daar werken:

"Er is geen twijfel mogelijk," zei McConnell, "dat president Trump praktisch en moreel verantwoordelijk is voor het uitlokken van de gebeurtenissen van die dag," waardoor vijf mensen omkwamen, politieagenten van het Amerikaanse Capitool gewond raakten en delen van het gebouw beschadigd raakten. "De mensen die dit gebouw bestormden, dachten dat ze handelden volgens de wensen en instructies van hun president.

Maar toen het tijd werd om zijn woorden met daden te staven, stemde de Senaat Minderheidsleider, samen met 42 van zijn strijdmakkers, "Niet Schuldig!"

Waarom?

Vermoedelijk, vanwege een technische fout ...

McConnell hield vol dat de grondwet niet toestond dat een (zittende) president in een impeachment proces "afgezet" kon worden. Bovendien was hij van mening dat als het Huis van Afgevaardigden zijn artikel van impeachment eerder bij de Senaat had ingediend, hij de zaak misschien anders had bekeken, omdat het dan tegen een president zou zijn die toen in functie was.

Mooie dekmantel, hè?

Het probleem is dat de Senaat eerder in zijn beraadslagingen heeft gestemd dat - ondanks een dubbelzinnig woord (en beginsel) waarover lang en heftig is gedebatteerd - niets in de grondwet van de VS uitsluit of verbiedt dat hun proces wordt voortgezet.

Ironisch genoeg bevindt deze Senaat (en toekomstige Senaten) zich nu in een positie waarin zij de regels overtreden die zij zelf hebben opgesteld.

Bovendien was McConnell de reden waarom het Huis niet legaal en plichtsgetrouw zijn artikel van afzetting aan de Senaat kon overhandigen ... omdat hij Trump's GOP handlangers handig had gedekt door de Senaat te verdagen tot 20 januari. Met andere woorden, door McConnell was er niemand om de impeachment documenten grondwettelijk te aanvaarden.

Mooi geval van met twee maten meten en met dubbele tong spreken.

Toppunt van politiek!

Wat Trump betreft, herinnerde McConnell ons er echter aan dat het einde van dit impeachment-proces het begin inluidt van de potentiële problemen van de ex-president:

"We hebben een strafrechtelijk systeem in dit land. We hebben civiele rechtszaken. En voormalige presidenten zijn niet immuun voor het afleggen van verantwoording voor beide."

Dus theoretisch kunnen het Amerikaanse ministerie van Justitie, de staten, individuen en andere entiteiten die geleden hebben onder de woorden en daden (of het gebrek daaraan) van Donald Trump, hem strafrechtelijk en civielrechtelijk aanklagen nu hij een privé-burger is.

Ook anderen zullen vergelding en restitutie eisen voor de schade die Donald John Trump heeft veroorzaakt door zijn leugens en bedrog, bedreigingen en chantage, bedrog en dieverij: Andere "menigten" dan die welke het Amerikaanse Capitool bestormen aan wie Trump iets verschuldigd is, banken en geldschieters die hun geld terug willen, regeringen -- lokaal en internationaal -- die door de 45ste president van de Verenigde Staten zijn ontkend en beschadigd.

Uiteindelijk is er ook een hogere autoriteit waaraan Trump zich moet verantwoorden.

Gepensioneerd kerkpastor en universiteitsprofessor Bruce Joffe verhuisde naar Portugal in maart 2017 ... twee maanden nadat Donald Trump was ingehuldigd als president van de Verenigde Staten.

(Rev.) Bruce H. Joffe, Ph.D.