In een risicobeoordelingsverslag dat vandaag is vrijgegeven, stelt het ECDC dat in de week van 1 tot 7 februari in de lidstaten van de Europese Unie (EU), waaronder Portugal, Nederland en Spanje, een "aanzienlijke oversterfte was, terwijl in andere landen de sterftecijfers normaal waren".

Op basis van de statistieken van het EuroMOMO-samenwerkingsnetwerk, dat toezicht houdt op en metingen verricht van covid-19-gerelateerde mortaliteit in de EU, merkt het ECDC in het verslag op dat deze toename van de oversterfte "vooral de leeftijdsgroep van 45 jaar en ouder heeft getroffen".

In een hoofdstuk gewijd aan trends in de melding van gevallen, tests, ziekenhuisopname en sterfte, merkt het Europees agentschap voor de volksgezondheid niettemin op dat het aantal nieuwe gevallen van covid-19 "sinds drie weken afneemt" in de EU/EER.

Op 7 februari was Portugal niet opgenomen in de groep van landen met de grootste toename van het aantal 14-dagen meldingen (die voorheen bestond uit Bulgarije, Tsjechië, Estland, Griekenland, Hongarije, Letland, Luxemburg en Slowakije) of de groep van landen met stijgende percentages testpositieven (bestaande uit Bulgarije, Estland en Polen).

De groep landen met stijgende sterftecijfers werd op die datum alleen gevormd door Slowakije en Spanje.

Ondanks verbeteringen ten opzichte van de vorige risicobeoordeling waarschuwt het ECDC in het verslag dat "de druk op de gezondheidsstelsels hoog blijft" en adviseert het beperkingen te handhaven in Europa.

In een verklarende tabel in het verslag over de maatregelen die op 9 februari van kracht waren in verband met internationaal reizen en de sluiting van onderwijsinstellingen, was Portugal een van de EU/EER-landen met de meeste beperkingen; dit was gebaseerd op gegevens die het ECDC samen met de wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie had verzameld.

Wat het internationaal reizen betreft, eiste Portugal, net als bijna alle andere Europese landen, dat bij binnenkomst een negatieve covid 19 test werd overgelegd, zodat andere maatregelen, zoals verplichte quarantaine, konden worden toegepast.

Wat de sluiting van schoolinstellingen betreft, was Portugal het enige EU-/EER-land dat in dit verklarende kader alle instellingen liet sluiten, ongeacht het onderwijsniveau (kinderdagverblijven, lagere scholen, middelbare scholen en universiteiten).

Desondanks merkt het ECDC op dat sommige landen hebben gekozen voor hybride systemen (in-person en "online"), terwijl andere landen scholen gedeeltelijk of regionaal hebben gesloten.

In dit verslag zinspeelt het Europees centrum ook op de vaccinatiecampagne die sinds afgelopen december in de EU aan de gang is, en waarschuwt het dat "elke vertraging bij de aankoop, distributie en toediening van vaccins ook de mogelijkheid va verlichtende niet-farmaceutische interventies [beperkende maatregelen] kan vertragen ".

"Een snelle distributie van vaccins onder prioritaire groepen is noodzakelijk om het aantal ziekenhuisopnames, opnames in intensive care-afdelingen en sterfgevallen als gevolg van covid-19 te verminderen", concludeert ECDC in het document.