Er werd alarm geslagen toen enkele mensen die maandag ter plaatse waren, merkten dat de surfer in moeilijkheden verkeerde op het strand van Poço in Estoril. Hij werd bijgestaan door brandweerlieden en de scheepvaartpolitie, en kreeg een boete zodra hij aan wal was gebracht, wegens overtreding van de verplichte lockdown die was verordend als onderdeel van de Covid-voorschriften.