Tijdens de gewone zitting van de gemeenteraad van Porto, die per videoconferentie werd gehouden, verklaarde vice-voorzitter Pedro Braga de Carvalho van de PS dat het "het juiste moment is om publiekelijk hulde te brengen aan de gezondheidswerkers van de twee centrale ziekenhuizen van de stad Porto".

De afgevaardigde, die de nadruk legde op "het doorzettingsvermogen, de ongeëvenaarde opoffering en de absolute toewijding aan de zaak en het beroep" van de gezondheidswerkers, stelde voor om de gouden medaille van de gemeente aan hen uit te reiken.

"Wij doen de gemeenteraad van Porto een voorstel om op het moment dat hij dat het meest geschikt acht, de gouden medaille van de gemeente uit te reiken, of een andere onderscheiding die hij passend acht", benadrukte de socialistische afgevaardigde.