Daarom moeten vanaf 1 januari 2021 alle inwoners van het Verenigd Koninkrijk die in Portugal over een fiscaal identificatienummer (número de contribuinte) beschikken, alsmede degenen die, hoewel zij in het Verenigd Koninkrijk wonen, langer dan zes maanden afwezig zijn, een fiscaal vertegenwoordiger in Portugal aanwijzen, die valt onder artikel 19, Nº6 en artikel 130 van de algemene belastingwet.

Wegens de gevolgen van de Covid-19-pandemie is bij Besluit nr. 514/2020-XXII van de staatssecretaris van Financiën besloten dat burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen, zonder boete een fiscaal vertegenwoordiger kunnen aanwijzen om namens hen op te treden. Dit moet uiterlijk op 30 juni 2021 gebeuren.

Het is ook belangrijk op te merken dat de fiscaal vertegenwoordiger juridisch en fiscaal verantwoordelijk is om alle belastingcorrespondentie in naam van de cliënt te ontvangen, en om de aangifteverplichtingen na te komen en ervoor te zorgen dat de wettelijke termijnen worden nageleefd. Hij is verantwoordelijk voor het informeren van de cliënt over alle fiscale verplichtingen, toepasselijke wetten en termijnen. De fiscaal vertegenwoordiger heeft het recht om in naam van de cliënt een vordering in te stellen of beroep in te stellen. Indien de verplichtingen niet worden nagekomen, kan dit leiden tot de betaling van boetes, naast andere straffen, maar de vertegenwoordiger zal niet aansprakelijk zijn voor onbetaalde belastingen.

Totdat de in het Verenigd Koninkrijk woonachtige burger een fiscaal vertegenwoordiger heeft aangewezen, zal alle correspondentie die wordt verzonden in de periode voorafgaand aan de benoeming van de vertegenwoordiger in Portugal, door de belastingdienst worden verzonden naar het geregistreerde adres.
Opgemerkt zij dat voor alle in het Verenigd Koninkrijk woonachtige burgers die hun fiscaal identificatienummer in Portugal hebben verkregen op of na 1 januari 2021, bovengenoemde termijnen niet van toepassing zijn, aangezien de benoeming van een fiscaal vertegenwoordiger vanaf deze datum automatisch verplicht was.

Mocht u echter problemen of moeilijkheden ondervinden bij het aanwijzen van een fiscaal vertegenwoordiger, dan raden wij u aan een beroep te doen op de diensten en het advies van een advocaat die u door het proces zal loodsen.