In de studie, waarin de belangrijkste hefbomen worden beschreven die de prestaties van de Portugese banken zullen beïnvloeden, worden ook "grootschalige kostenreductie" en de oprichting van een grote nationale bank aanbevolen.

In een verklaring die aan het Portugese persbureau Lusa werd toegezonden, zei het adviesbureau dat de Portugese banken voor "een aanzienlijk aantal uitdagingen" zullen komen te staan, die een transformatie van hun bedrijfsmodellen zullen vereisen.

Volgens de studie wordt het nationale bankwezen momenteel gekenmerkt door een "buitensporig gewicht aan wanbetalingen in zijn kredietportefeuille, een ontoereikende efficiëntieratio en een verslechtering van de winstgevendheid van de sector tot niveaus onder de kapitaalkosten, wat grote uitdagingen voor de kapitalisatie van banken met zich meebrengt.

Naast het feit dat het aantal bankfilialen 58% hoger ligt dan het Europese gemiddelde, wordt het nationale bankwezen ook gekenmerkt door "een lage productiviteit van de werknemers, een opeenhoping van overtollige liquiditeiten en de geringe omvang van de Portugese banken in vergelijking met andere markten".

Om dit scenario het hoofd te bieden en de toekomst van het nationale bankwezen veilig te stellen, worden in de studie van Roland Berger Portugal verschillende mogelijke oplossingen genoemd, waaronder "verdieping van het consolidatieproces op het gebied van de grootste Portugese banken (waar we bijvoorbeeld Caixa Geral de Depósitos, Millennium bcp en Novo Banco vinden), leidend tot de oprichting van een grote nationale bank met activa ter waarde van €200 miljard.

"Anderzijds moet de middelgrote structuur worden versterkt, waarbij Crédito Agrícola wordt genoemd als een potentiële bankconsolidator", aldus dezelfde nota.

Als voorbeeld van middelgrote banken die Crédito Agrícola zou kunnen consolideren, wijst Roland Berger op Montepio of EuroBIC, ter versterking van de structuur van middelgrote banken, met activa tussen €80 en €120 miljard.

De studie die Roland Berger met de steun van het wereldwijde Financial Services Competence Centre heeft uitgevoerd, wijst ook op consolidatiebewegingen bij kleine banken die zorgen voor een minimum aan kritische massa in de sector, waardoor de structuur van banken tussen 10 en 20 miljard euro wordt versterkt.

"Ook hier kunnen sommige kleine banken na verloop van tijd voor uitdagingen komen te staan als ze niet groeien, zoals Eurobic of BNI Europa, en sommige (zoals Abanca) kunnen consolidator worden en andere zullen worden geconsolideerd", aldus dezelfde nota.

De toekomst van het nationale bankwezen zal volgens Roland Berger Portugal echter ook een "ontwrichtende kostenreductie" moeten ondergaan, met de sluiting van meer dan 1.500 filialen (ongeveer 30 procent), die gepaard zal gaan met een "sterke personeelsinkrimping" en een herziening van de organisatiestructuur, wat een kostenreductie van 20 procent zou betekenen.