Deze verlenging was bedoeld als compensatie voor belastingplichtigen die niet binnen de oorspronkelijke termijn van 15 februari aan de formaliteit konden voldoen, omdat de toegang tot het portaal Finanças, dat op die dag werd geregistreerd, werd bemoeilijkt door het grote aantal authenticaties, dat meer dan een miljoen bedroeg.