Het platform (mobzero.pt) werd gelanceerd door de milieuvereniging Zero, met de steun van zes andere groepen, en wil bijdragen tot het veranderen van de mening van bestuurders, terwijl het ook gezondere steden en gemeenten ontwikkelt, en burgers en bedrijven informeert over elektrische voertuigen.

Volgens Zero wil het project ook duurzamere vormen van vervoer promoten, bekendheid geven aan elektrische auto's die op de nationale markt bestaan (milieu- en economische kenmerken en voordelen), onafhankelijke informatie verstrekken en ook "mythes die nog steeds over elektrische technologie bestaan, ontkrachten".

De pagina bevat bijvoorbeeld een simulator die 100 procent elektrische voertuigen vergelijkt met benzine- of dieselvoertuigen, in termen van aankoop, gebruik en uitstoot van koolstofdioxide en stikstofoxide (de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen).

"De cijfers tonen aan dat, voor de overgrote meerderheid van de modellen, 100 procent elektrische voertuigen voordeliger zijn, zowel op het vlak van de uitstoot van vervuilende gassen, als op het vlak van de totale aankoop- en gebruikskosten, die vergelijkbaar of zelfs lager zijn dan die van benzine- en dieselvoertuigen", benadrukt de vereniging.

Voor een particuliere klant heeft de aanschaf en het gebruik van een elektrische auto dezelfde kosten als een dieselauto, maar als zakelijke klant zijn de kosten van een 100 procent elektrische auto aanzienlijk lager dan die van een diesel- of benzineauto. Ook de onderhoudskosten zijn veel lager, net als de elektriciteitskosten, in vergelijking met het bedrag dat je betaalt voor fossiele brandstoffen.